Cmentarze komunalne

Cmentarze komunalne

Na terenie Polski znajdują się liczne cmentarze. Zalicza się je do kilku grup, jednak jedną z najliczniejszych są tzw. komunalne. Są one przeznaczone dla każdego niezależnie od jego przynależności religijnej. Mimo wielowyznaniowości takich cmentarzy to ze względu na religię dominującą w naszym kraju wchodząc na taki obiekt możemy spotkać się z licznymi nawiązaniami do kultury katolickiej. Jej elementy są większości z nas bardzo bliskie, więc wręcz mało spotykane wydają się nagrobki osób odmiennych wyznań bądź ateistów. A być może czasem wcale ich nie zauważamy.

Cmentarz komunalny powstaje na specjalnie wyznaczonym miejscu w gminie lub mieście. O jego utworzeniu decyduje rada miejska lub gminna. Do jego powstania wymagana jest pozytywna opinia odpowiedniego inspektora sanitarnego. Po wydzieleniu obszaru na jakim ma się znajdować cmentarz utworzony zostaje świecki zarząd cmentarza komunalnego, którego biuro umiejscowione zostaje najczęściej w obrębie danej jednostki.

Powiększenie cmentarza komunalnego leży w gestii rady gminy bądź miasta, jednak może to mieć miejsce jedynie na przeznaczonym do tego terenie zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego. Tutaj również bardzo ważne jest uzyskanie pozytywnej opinii odpowiedniego inspektora sanitarnego.

Likwidacja cmentarza ustalana jest przez gminę bądź miasto. Tutaj konieczne jest odpowiednie orzeczenie inspektora sanitarnego oraz musi upłynąć odpowiedni okres czasu od ostatniego pochówku, aby teren mógł być na nowo w inny sposób użytkowany.

Podejmując decyzję o pochowaniu bliskiej osoby na cmentarzu komunalny w celu uzyskania kwatery udajemy się do biura zarządu, gdzie mamy możliwość dopełnienia wszelkich formalności. Również tych związanych z pogrzebem, takich jak udostępnienie kaplicy oraz otwarcie bram wjazdowych na cmentarz dla karawanu w odpowiednich godzinach. Niemal w każdej większej gminie czy mieście znajduje się właśnie takie cmentarz. Wynika to z rosnącej tolerancji religijnej oraz potrzeb mieszkańców. W takim miejscu znajdzie się miejsce na grób każdego z nas.

2020-03-04T19:18:31+00:00Marzec, 2020|Blog pogrzebowy, Cmentarze, Informacje|0 komentarzy

Zostaw komentarz