25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

Administratorem Twoich danych będzie Wieczna Pamięć Sp. K. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany jako Wieczna Pamięć), jak również firmy będące naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy w celu świadczenia usług (dalej zwani jako „Partnerzy”). Współpraca ma na celu wyświetlanie i dostosowywanie reklam, które widzisz na naszych stronach. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności.

Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez Wieczna Pamięć, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Partnerów.

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:
utrzymać sesję Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
zapewnić większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,
pokazywać reklamy dopasowane do potrzeb i zainteresowań.

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych parterów.

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności.

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Korzystając z serwisu zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania z usług Wieczna Pamięć: stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, udostępnianych zarówno w wersji „desktop”, jak i „mobile”, w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas i naszych Partnerów, w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) przez Wieczna Pamięć oraz Partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Wieczna Pamięć Sp. K., z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Jałtańska 2/6 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437196; posiadającą NIP: 5272685517, REGON: 146360840, zwaną dalej Administratorem.

§ 2
Na użytek niniejszego Regulaminu, użytym w treści Regulaminu pojęciom, nadaje się następujące znaczenie:

1. Administrator – podmiot udostępniający Serwis Użytkownikom wchodzące w zakres określonej niniejszym Regulaminem działalności Administratora.

2. Konto – indywidulanie przypisane Użytkownikowi i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich miejsce w Serwisie, za pomocą którego Użytkownik ma możliwość zapisania danych osobowych oraz specyfikację projektu.

3. Prywatna Wiadomość – wiadomość elektroniczna wysyłana na skrzynkę prywatnych wiadomości należącą do Użytkownika.

4. Serwis – platforma internetowa mająca na celu stworzenie przez Użytkownika spersonalizowanego projektu nagrobka oraz jego: zapisanie, edytowanie i wydrukowanie.

5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu oraz Rejestrację w Serwisie uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Administratora.

§ 3
1. Właścicielem Serwisu jest Administrator.

2. W celu korzystania z Serwisu niezbędnej jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz konta poczty e-mail.

3. Nazwa, konstrukcja, oprogramowanie, baza danych oraz elementy graficzne i wszystkie inne utwory oraz przedmioty jakichkolwiek innych praw majątkowych i niemajątkowych wchodzące w skład Serwisu rozpowszechniane poprzez udostępnienie Serwisu pozostają pod ochroną prawną, a Administrator nie udziela żadnych praw do żadnego z wyżej wymienionych składników żadnemu podmiotowi trzeciemu.

§ 4
1. Korzystanie z Serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu zamieszkania. Dane będą przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia na rzecz Użytkownika wybranych przez Użytkownika usług. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z Serwisu.

2. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na udostępnienie danych osobowych Partnerom Serwisu w celu zaoferowania przez niech usług dla Użytkownika.

3. Użytkownik może w każdym czasie zmienić podane prze siebie dane zgłaszając chęć zmiany danych na dres e-mail: biuro@wiecznapamiec.com

4. Administrator zorganizował ogólnopolską sieć Partnerów Serwisu, do której należą podmioty wyspecjalizowane w świadczeniu usług objętych wykonawstwem przygotowanego przez Użytkownika projektu. W związku z powyższym faktyczne wykonanie projektu spersonalizowanego przez Użytkownika następować może przez Partnera Serwisu. W takim przypadku dane podane przez Użytkowania w procesie rejestracji mogą być przekazane Partnerowi Serwisu w celu umożliwienia mu zaoferowania wykonawstwa projektu stworzonego za pośrednictwem Serwisu, a w szczególności w celu umożliwienia nawiązania kontaktu, ukształtowania treści, zawarcia, zmiany i rozwiązania umowy.

5. Administrator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych z Serwisem wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Administratora zapisu na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie rozpoznany przy każdym kolejnym połączeniu z Serwisem. System plików cookies nie przeszkadza w działaniu komputera i można go wyłączyć poprzez ustawienia w przeglądarce.

§ 5
1. Użytkownik zobowiązany jest do podania kompletnych i prawdziwych danych podczas rejestracji w Serwisie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych danych.

2. Umieszczone w ramach Serwisu informacje o orientacyjnych cenach usług lub sposobie ich wykonania, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Serwis pozwala Użytkownikowi na zaprojektowanie wedle własnej koncepcji nagrobka oraz elementów składowych, które są konfigurowane za pomocą czytelnych okien dialogowych z wizualnym wyborem oraz podglądem zmian. Użytkownik ma możliwość dokonania wyboru nagrobka z gotowych wzorów nagrobków w ramach przygotowanej przez Administratora biblioteki. Po wybraniu preferowanego wzoru nagrobka, Użytkownik ma możliwość zmiany koloru granitu dla poszczególnej części nagrobka (m.in. tablica napisowa, podstawka pod tablicę, nakrywa, krawężnik, podstawa).

§ 6
1. Użytkownik zobowiązany jest do podania kompletnych i prawdziwych danych podczas rejestracji w Serwisie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych danych.

2. Umieszczone w ramach Serwisu informacje o orientacyjnych cenach usług lub sposobie ich wykonania, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Serwis pozwala Użytkownikowi na zaprojektowanie wedle własnej koncepcji nagrobka oraz elementów składowych, które są konfigurowane za pomocą czytelnych okien dialogowych z wizualnym wyborem oraz podglądem zmian. Użytkownik ma możliwość dokonania wyboru nagrobka z gotowych wzorów nagrobków w ramach przygotowanej przez Administratora biblioteki. Po wybraniu preferowanego wzoru nagrobka, Użytkownik ma możliwość zmiany koloru granitu dla poszczególnej części nagrobka (m.in. tablica napisowa, podstawka pod tablicę, nakrywa, krawężnik, podstawa).

§ 7
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w szczególności w wypadku modyfikacji zakresu świadczonych usług lub sposobu ich świadczenia, wprowadzenia ulepszeń w zakresie sposobu komunikacji z Użytkownikiem za pomocą Serwisu lub w wypadku zmian w umowach łączących go z Partnerami Serwisu, mogących wpłynąć na sposób korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub na sposób zamawiania lub wykonywania usług.

2. W przypadku dokonania modyfikacji, o której mowa w pkt 1 powyżej, Administrator poinformuje o tym Użytkownika przez udostępnienie Użytkownikowi jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie oraz wysłanie Prywatnej Wiadomości.

3. Użytkownik może w terminie 7 dni od dnia umieszczenia na Koncie informacji o zmianie regulaminu złożyć oświadczenie o braku akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu.

4. Regulamin wchodzi w życie z upływem 7 dni od dnia jego publikacji w Serwisie.