Każdy z nas zna święto, jakim jest Dzień Wszystkich Świętych.

Każdy wie, że ma ono miejsce 1 listopada oraz jest świętem religijnym i dniem wolnym od pracy.

Jest jednym z bardziej charakterystycznych świąt dla wyznań z kręgu rzymskokatolickiego.

Nie zawsze jednak jest nam dane stanąć nad grobem bliskich i zapalić znicz lub świeczkę za ich pamięć.

Zapalając wirtualny znicz możemy w symboliczny sposób oddać hołd i szacunek naszym bliskim, a przede wszystkim wspominać ich w naszych sercach i umysłach.

wirtualny znicz

Wirutalny znicz dla BRONISŁAWA ZBIGNIEW,STANISŁAW  J.

BRONISŁAWA ZBIGNIEW,STANISŁAW J.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla BRONISŁAWA ZBIGNIEW,STANISŁAW  J.

BRONISŁAWA ZBIGNIEW,STANISŁAW J.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

JADWIGA i FLORIAN STARKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

JADWIGA,ZBIGNIEW,ANTONI WAŚKOWSCY.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

URSZULA I STANISŁAWA IGNATOWICZ.

Boże pozwól Im na udział w szczęściu wiecznym.

Najbliżsi.


Wirutalny znicz dla ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

Boże pozwól Mu na udział w szczęściu wiecznym.

żona z dziećmi.


Wirutalny znicz dla ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

Boże pozwól Mu na udział w szczęściu wiecznym.

żona z dziećmi.


Wirutalny znicz dla ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

Boże pozwól Mu na udział w szczęściu wiecznym.

żona z dziećmi.


Wirutalny znicz dla ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

Boże pozwól Mu na udział w szczęściu wiecznym.

żona z dziećmi.


Wirutalny znicz dla ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

Boże pozwól Mu na udział w szczęściu wiecznym.

żona z dziećmi.


Wirutalny znicz dla ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

Boże pozwól Mu na udział w szczęściu wiecznym.

żona z dziećmi.


Wirutalny znicz dla ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

Boże pozwól Mu na udział w szczęściu wiecznym.

żona z dziećmi.


Wirutalny znicz dla ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

Boże pozwól Mu na udział w szczęściu wiecznym.

żona z dziećmi.


Wirutalny znicz dla ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

Boże pozwól Mu na udział w szczęściu wiecznym.

żona z dziećmi.


Wirutalny znicz dla ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

Boże pozwól Mu na udział w szczęściu wiecznym.

żona z dziećmi.


Wirutalny znicz dla ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

Boże pozwól Mu na udział w szczęściu wiecznym.

żona z dziećmi.


Wirutalny znicz dla ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

Boże pozwól Mu na udział w szczęściu wiecznym.

żona z dziećmi.


Wirutalny znicz dla ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

Boże pozwól Mu na udział w szczęściu wiecznym.

żona z dziećmi.


Wirutalny znicz dla ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

Boże pozwól Mu na udział w szczęściu wiecznym.

żona z dziećmi.


Wirutalny znicz dla ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

Boże pozwól Mu na udział w szczęściu wiecznym.

żona z dziećmi.


Wirutalny znicz dla ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

ZBIGNIEW WAŚKOWSKI * 25.04.1944.

Boże pozwól Mu na udział w szczęściu wiecznym.

żona z dziećmi.


Wirutalny znicz dla Kazimiera i Jerzy Kopaczyńscy

Kazimiera i Jerzy Kopaczyńscy

Kocham,pamiętam, tęsknię.

Basia


Wirutalny znicz dla Zyta,, Eugenia, Zenon Potyralscy

Zyta,, Eugenia, Zenon Potyralscy

Wieczne spoczywanie racz im dać Panie…

Wieslaw


Wirutalny znicz dla JERZY CHĘĆ

JERZY CHĘĆ

WUJA PAMIĘTAM!!!!!

ANDRZEJ


Wirutalny znicz dla JERZY SZALBIERZ

JERZY SZALBIERZ

ŚWAGIER PAMIĘTAM!!!!

ANDRZEJ


Wirutalny znicz dla ANDRZEJ KORDA

ANDRZEJ KORDA

ANDRZEJU PAMIĘTAM!!!!!

ANDRZEJ


Wirutalny znicz dla ZBIGNIEW BRACHOWSKI

ZBIGNIEW BRACHOWSKI

ZBYCHU PAMIĘTAM!!!!!!

ANDRZEJ


Wirutalny znicz dla Ś + P ADELAJDA WOJCIECHOWSKA

Ś + P ADELAJDA WOJCIECHOWSKA

JUŻ NIGDY NIE SPOJRZYSZ NA NAS SWOIMI NIEBIESKIMI OCZAMI. NA ZAWSZE POZOSTANIESZ W NASZYCH SERCACH, MYŚLACH I MODLITWACH. KOCHAMY CIĘ. BARDZO NAM CIEBIE BRAKUJE I TĘSKNIMY.

GRAŻYNA I JANUSZ


Wirutalny znicz dla Jadwiga Kopaczyńska

Jadwiga Kopaczyńska

Zawsze w moim sercu.

Basia


Wirutalny znicz dla Hania Kopaczyńska

Hania Kopaczyńska

Zawsze w moim sercu.

Basia


Wirutalny znicz dla Krystyna i Zygmunt Basińscy.

Krystyna i Zygmunt Basińscy.

Zawsze w moim sercu.

Basia


Wirutalny znicz dla Cecylia Katelbach

Cecylia Katelbach

Kocham,pamiętam, tęsknię.

wnuczka Basia


Wirutalny znicz dla Cecylia Katelbach

Cecylia Katelbach

Kocham,pamiętam, tęsknię.

wnuczka Basia


Wirutalny znicz dla Cecylia Katelbach

Cecylia Katelbach

Kocham,pamiętam, tęsknię.

wnuczka Basia


Wirutalny znicz dla Kazimiera i Jerzy Kopaczyńscy

Kazimiera i Jerzy Kopaczyńscy

Kocham,pamiętam, tęsknię.

Basia


Wirutalny znicz dla Kazimiera i Jerzy Kopaczyńscy

Kazimiera i Jerzy Kopaczyńscy

Kocham,pamiętam, tęsknię.

Basia


Wirutalny znicz dla Kazimiera i Jerzy Kopaczyńscy

Kazimiera i Jerzy Kopaczyńscy

Kocham,pamiętam, tęsknię.

Basia


Wirutalny znicz dla Eugenia, Zyta, Zenon Potyralscy

Eugenia, Zyta, Zenon Potyralscy

Wieczne spoczywanie racz im dać Panie…

Wieslaw


Wirutalny znicz dla Grzegorz Konieczny

Grzegorz Konieczny

Tatusiu bardzo mi ciebie brakuje.
Zawsze bedziemy cie kochac.

Ania


Wirutalny znicz dla Grzegorz Konieczny

Grzegorz Konieczny

Tatusiu bardzo mi ciebie brakuje.
Zawsze bedziemy cie kochac.

Ania


Wirutalny znicz dla WOJCIECH FARAT

WOJCIECH FARAT

DZIADKU PAMIĘTAM!!!!!

ANDRZEJ


Wirutalny znicz dla WOJCIECH ZARĘBA

WOJCIECH ZARĘBA

WOJT PAMIĘTAM!!!!!

ANDRZEJ


Wirutalny znicz dla EWA MUSZYŃSKA

EWA MUSZYŃSKA

EWCIA PAMIĘTAM!!!!!!

ANDRZEJ


Wirutalny znicz dla PELAGIA BADZIONG

PELAGIA BADZIONG

CIOTKA PAMIĘTAM!!!!!

ANDRZEJ


Wirutalny znicz dla IRENA WINTER

IRENA WINTER

CIOTKA PAMIĘTAM!!!!!

ANDRZEJ


Wirutalny znicz dla BARBARA MARCIŃSKA

BARBARA MARCIŃSKA

BASIEŃKO PAMIĘTAM!!!!!

ANDRZEJ


Wirutalny znicz dla Leokadia i Franciszek Komorowscy

Leokadia i Franciszek Komorowscy

Zawsze pamiętam kochani Rodzice.Spoczywajcie w spokoju

Daniela


Wirutalny znicz dla Grzegorz Grządzielski

Grzegorz Grządzielski

Smutne święta minęły bez Ciebie,tak mi Ciebie brakuje kochanie,Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie

Daniela


Wirutalny znicz dla ZOFIA SMAGA

ZOFIA SMAGA

SIOSTRZYCZKO PAMIĘTAM!!!!!

ANDRZEJ


Wirutalny znicz dla Damian Mrzygłocki

Damian Mrzygłocki

"Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo."

Magdalena