Inskrypcje nagrobne są niejako cytatami, których zadaniem jest ujęcie w krótkich słowach zarówno życia jak i śmierci kogoś kto był nam bliski. Czasem czytając krótki werset na cmentarzu zauważymy, że jest on tak dosłowną przenośnią, iż idealnie jest w stanie opisać jaka była osoba zmarła i jaką śmiercią odeszła.

Wielu z nas decyduje się na napis, który jednocześnie wyraża nasz żal po stracie. Z całą pewnością jednak aby w kilku słowach określić w napisie na nagrobku człowieka najlepiej opisać go sercem. Taki właśnie jest cel tworzenia inskrypcji. Są one bardziej poetycką formą opisu zmarłego. Jeśli natomiast zależy nam na możliwie jak najdokładniejszym opisaniu dokonań danego człowieka i upamiętnienia jego życia najlepszą decyzją będzie stworzenie epitafium, które może zostać umieszczone nie tylko na nagrobku.

Inskrypcje są popularną formą wyrażania żalu, ubolewania i smutku, a także krótkiego opisywania osoby, która odeszła na wieczność. Zawsze mówią o zmarłym w pozytywnych słowach. Niejako ją wychwalając i pozwalając zapamiętać jedynie to co było dobre. Pomimo oczywistości jaką są wady każdego z nas.

Tak więc inskrypcje na cmentarzu mogą stanowić dla nas określenie poziomu smutku jaki zagościł w sercach bliskich po stracie. Nie są jednak wiarygodnym źródłem wiedzy o danej osobie, ponieważ opisują ją jedynie w sposób pozytywny, unikając wspominania o tym co było złe lub o czym pamiętać nikt nie chce. Kierując się samymi inskrypcjami cmentarnymi zobaczymy piękno, sztukę i bliskich zmarłego a nie dokładnie jego osobę.

Warto pamiętać o tej kwestii i nie sugerować się napisami na nagrobkach, gdyż możliwe, że w rzeczywistości za życia dana osoba była zupełnie inna i przytoczenie jednej dobrej cechy na cmentarzu było celem zapamiętania o niej czegoś dobrego. Tym bardziej w dzisiejszych czasach gdy szczególną uwagę zwracamy na estetykę nagrobków, a umieszczenie odpowiedniego cytatu i poprawienie jego wyglądu wydaje się w wielu przypadkach niezwykle istotnym elementem.