Pogrzeb to silne przeżycie emocjonalne – tracimy bliską osobę i w czasie krótkiej ceremonii żegnamy się z nią na zawsze. Później pozostaje nam jedynie pamięć i odwiedziny na cmentarzu, modlitwa w jej intencji, jeśli jesteśmy wierzący, zapalanie zniczy i przynoszenie kwiatów. Jednak aby do końca uczcić zmarłego planujemy postawienie pomnika. Z całą pewnością wygodne jest dla nas wykonanie go możliwie w jak najkrótszym czasie od pogrzebu, aby w pełni zakończyć tę kwestię i pogodzić się ze śmiercią. Czy jednak wskazane jest tak szybkie ustawianie nagrobka? Kiedy powinno ustawić się pomnik? Ile czasu powinno minąć od pogrzebu? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć.

Pierwszym aspektem jest to jak wygląda wykupione miejsce na cmentarzu. Jeśli jest to dziura wykopana w ziemi to w trakcie pochówku ziemia została spulchniona i potrzebuje czasu aby odpowiednio się ułożyć i osiąść. Ten problem znika całkowicie jeśli zmarłego umieszcza się w grobie o charakterze piwnicy. W pierwszym przypadku zaleca się odczekanie okresu co najmniej 6 miesięcy przed ustawieniem nagrobka. Ma to na celu zapobieżenie jego ewentualnym osunięciom i zapadnięciom. Potwierdza to również fakt, że liczne firmy kamieniarskie wycofują się z oferty gwarancji na zakup i montowanie pomnika przed upływem pół roku od pogrzebu.

Nad montażem nagrobka należy również zastanowić się i omówić ten fakt z kamieniarzem, jeśli w planach jest że w przyszłości w tym samym grobie ma spocząć druga osoba. Musi on wówczas odpowiednio przygotowany aby możliwe było jego rozmontowanie z zachowaniem należytej ostrożności w celu uniknięcia uszkodzeń.

Ostatnią wytyczną jest pogoda. Temperatura powietrza ma wpływ na wiązanie się zapraw, które stosuje się do łączenia ze sobą elementów pomnika na cmentarzu. Zaleca się aby nagrobki były montowane przy temperaturach dodatnich, gdyż już nawet 5 stopni na minusie może spowodować niedostateczne połączenie ze sobą wszystkich elementów. Czego konsekwencją może być obniżona trwałość pomnika.