Zredagowanie odpowiedniego napisu na wieńcu szarfy pogrzebowej może przysporzyć nie lada kłopot. Jeśli zmarły nie należał do naszej rodziny bardzo często decydujemy się na zakup gotowego wieńca, na którym umieszczony został wiele nie mówiący napis, np. „ostatnie pożegnanie”.

Natomiast w sytuacji gdy osoba zmarła była nam bliska bądź gdy ktoś z jej rodziny jest w jakiś sposób dla nas ważny możemy wyrazić na szarfie swoje ubolewanie i kondolencję układając odpowiedni napis który umieszczony zostanie pośród starannie wybranych kwiatów.

Szarfa dzieli się na dwie części, które oddziela od siebie wiązanie. Na pierwszej z nich powinno znaleźć się odwołanie do zmarłego, i określa stopień pokrewieństwa pomiędzy nią a osobą, która składa kwiaty. Druga zaś stanowi wskazanie tego kto złożył wiązankę.

W niektórych sytuacjach zwięzłe określenie stopnia pokrewieństwa bywa niemożliwe – np. jeśli zmarły był naszą dalszą rodziną lub jeśli jesteśmy jedynie znajomymi czy sąsiadami chcącymi oddać cześć. Wówczas poleca się skorzystanie z imiennych formuł :

„Drogiemu/kochanemu (imię osoby zmarłej) – (nasze imię) z rodziną”

„Z kondolencjami – (nasze imię) z rodziną”

„z ostatnim pożegnaniem – wieloletni przyjaciel (imię)”

Sprawa staje się znacznie prostsza jeśli konieczne jest stworzenie napisu na szarfę, którą umieści się na kwiatach pochodzących od najbliższej rodziny.

„Kochanemu mężowi – tęskniąca żona”

„Wspaniałej żonie, matce i babci – kochający mąż, dzieci oraz wnuki”

„Spoczywaj w pokoju – najbliższa rodzina”

„Najukochańszej Mamie oraz Babci – córka z mężem oraz wnuki”

Oczywiście szarfy mogą być jeszcze bardziej osobiste i zawierać imiona. Przez pewien czas po pogrzebie będą stanowi

ozdobę grobu i pokazywać jak ważna była osoba zmarła dla swoich bliskich.

W czasie tworzenia napisu na szarfę pamiętajmy o jeszcze jednej dość ważnej zasadzie. Jeśli chcemy aby pozostał on możliwie jak najbardziej czytelny zadbajmy aby ilość słów po obydwu stronach szarfy była możliwie wyrównana.