Wśród nowoczesnych nagrobków najczęściej spotykamy te wykonane z granitu. Jest to kamień z całą pewnością najchętniej wybierany w naszym kraju. Wynika to z jego powszechnej dostępności oraz odpowiedniej ceny.

Warszawskie nagrobki są najczęściej utrzymane w kolorze grafitowym. Ten ciemny kolor wydaje nam się najbardziej elegancki. Pojawiają się również niektóre odcienie szarości a czasem brązy.

Mamy również do wyboru wiele odcieni, wśród których każdy nawet najbardziej wymagający klient znajdzie coś odpowiedniego. Litery na pomnikach wykonujemy najczęściej metodą kucia lub piaskowania. W Warszawie nagrobki często można spotkać z literami pomalowanymi na złoty kolor. Ma to stwarzać poczucie elegancji i bogactwa.

Podziwiając dzisiejsze nagrobki w Warszawie można stwierdzić że duża część zdobnictwa opiera się na dodatkowym wykorzystaniu kamienia. Często są to np. dodatkowe kamienne krzyże umieszczone jako druga warstwa na pionowej kamiennej płycie.

Jednak zdarzają się też elementy zdobnicze wykonane metodą piaskowania. Najczęściej są to albo wizerunki zmarłych bądź też portrety Jezusa lub Maryi.

Cmentarz Północny

CMENTARZ KOMUNALNY PÓŁNOCNY
ul. Wóycickiego 14, 01-938 Warszawa, tel. (22) 277 40 00

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że groby dziecięce, ziemne pojedyncze, ziemne rodzinne i murowane pojedyncze na warszawskich cmentarzach komunalnych podlegają opłatom, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.). Groby, za które nie została wniesiona opłata, mogą zostać wykorzystane do nowych pochowań, przez co istniejące obecnie groby ulegną likwidacji.

Pobierz cennik w formacie PDF

O ustawieniu nagrobka i jego wyglądzie decydują osoby uprawnione do grobu – rodzina zmarłego.

Przed ustawieniem nagrobka należy:

 • Złożyć w kancelarii cmentarza projekt nagrobka.
 • Projekt nagrobka (lub napisu nagrobnego) składa się na formularzu, zawierającym m. in. upoważnienie dla wykonawcy nagrobka do przygotowania projektu i wykonania nagrobka
 • Wnieść opłatę za czynności związane z ustawieniem nagrobka (wymianą elementów nagrobka, uzupełnieniem napisów), zgodnie z obowiązującym cennikiem. Opłatę tę wnosi wykonawca nagrobka.

Czynności administracji cmentarza związane z ustawieniem nagrobka mają charakter kontrolny i polegają na sprawdzeniu:

 • projektu nagrobka (zwłaszcza w zakresie wymiarów nagrobka)
 • zgodności napisów nagrobnych z treścią ksiąg cmentarnych
 • uprawnień do grobu osoby zlecającej ustawienie nagrobka
 • zgodności wykonanego nagrobka z projektem
 • prawidłowości ustawienia nagrobka w kwaterze

Na grobach można budować i utrzymywać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu. Do powierzchni zajmowanej przez grób nie zalicza się odstępów pomiędzy grobami i przejść pomiędzy rzędami grobów.Otoczenie grobów (przestrzeń pomiędzy grobami) może być zagospodarowane na odrębnych zasadach.

Rodzaj grobu Wymiary nagrobka (maksymalne)
długość[cm] szerokość [cm]
Groby ziemne tradycyjny pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej trumny) 200 100
tradycyjny rodzinny (przeznaczony do pochowania 2 trumien) 230 120
dziecinny 120 60
urnowy pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej urny) 50 50
urnowy rodzinny (przeznaczony do pochowania co najmniej 2 urn) 100 100
Groby murowane tradycyjny pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej trumny) 260 120
tradycyjny rodzinny (przeznaczony do pochowania co najmniej 2 trumien) 260 120
urnowy pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej urny) 76 76
urnowy rodzinny (przeznaczony do pochowania co najmniej 2 urn) 100 100
L.p. Wyszczególnienie Cena
01. Udostępnienie stałego miejsca grzebalnego:
01. w Alei Zasłużonych
 • w grobach tradycyjnych
5 150,00 zł
 • w grobach urnowych
3 390,00 zł
02. w kwaterze gestorskiej albo wydzielonej, na grób tradycyjny murowany rodzinny 4 700,00 zł
03. w kwaterach grobów tradycyjnych murowanych rodzinnych:
01. „B” i „D”
6 480,00 zł
02. w grobach tradycyjnych 5 150,00 zł
L.p. Wyszczególnienie Cena
03. Udostępnienie na 20 lat miejsca grzebalnego:
01. na grób tradycyjny ziemny pojedynczy bez prawa murowania 1 720,00 zł
02. na grób tradycyjny ziemny rodzinny bez prawa murowania 2 080,00 zł
03. na grób tradycyjny murowany pojedynczy 1 980,00 zł
04. na grób urnowy ziemny pojedynczy bez prawa murowania 750,00 zł
05. na grób urnowy ziemny rodzinny bez prawa murowania 850,00 zł
06. na grób urnowy murowany pojedynczy 850,00 zł
07. na grób dziecinny bez prawa murowania 670,00 zł
08. w katakumbach, za jedną niszę do pochowania trumny ze zwłokami 3 250,00 zł
09. w kolumbariach, za jedną niszę o wym. 40x40x47 cm 3 140,00 zł
10. w kolumbariach, za jedną niszę o wym. 50x50x50 cm – kwatery KV1, KV2 3 400,00 zł
11. i grobu urnowego murowanego o wym. 76x76x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze
U-III-1
4 950,00 zł
12. i grobu urnowego murowanego o wym. 50x50x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze
U-II-1
3 450,00 zł
L.p. Wyszczególnienie Cena
 04. Opłata za zachowanie na dalsze 20 lat miejsca grzebalnego na grób:
01. tradycyjny ziemny pojedynczy bez prawa murowania 1 720,00 zł
02. tradycyjny ziemny rodzinny bez prawa murowania 2 080,00 zł
03. tradycyjny murowany pojedynczy 1 980,00 zł
04. urnowy ziemny pojedynczy bez prawa murowania 750,00 zł
05. urnowy ziemny rodzinny bez prawa murowania 850,00 zł
06. urnowy murowany pojedynczy 850,00 zł
07. dziecinny bez prawa murowania 670,00 zł
 11. i grobu urnowego murowanego o wym. 76x76x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze
U-III-1
4 950,00 zł
12. i grobu urnowego murowanego o wym. 50x50x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze
U-II-1
3 450,00 zł
 Uwaga: Opłatę za zachowanie miejsca grzebalnego wnosi się za kolejne dwudziestoletnie okresy, z
których pierwszy rozpoczyna się w roku, w którym upływa 20 lat od ostatniego pochowania w danym
grobie.
L.p. Wyszczególnienie Cena
 06. Opłata za wydłużenie o 1 rok terminu zachowania miejsca grzebalnego, w związku z dochowaniem do istniejącego grobu:
Opłatę ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn stawki opłaty za 1 rok i róŜnicy lat pomiędzy
rokiem, w którym minie 20 lat od dochowania, a rokiem, do którego miejsce grzebalne było opłacone.
Stawka opłaty za kaŜdy rok róŜnicy lat wynosi:
01. tradycyjnego ziemnego pojedynczego bez prawa murowania 86,00 zł
02. tradycyjnego ziemnego rodzinnego bez prawa murowania 104,00 zł
03. tradycyjnego murowanego pojedynczego 99,00 zł
04. urnowego ziemnego pojedynczego bez prawa murowania 37,50 zł
05. urnowego ziemnego rodzinnego bez prawa murowania 42,50 zł
06. urnowego murowanego pojedynczego 42,50 zł
07. dziecinnego bez prawa murowania 33,50 zł
 09. niszy w kolumbariach, za jedną niszę o wym. 40x40x47 cm 157,00 zł
10. niszy w kolumbariach, za jedną niszę o wym. 50x50x50 cm – kwatery KV1, KV2 170,00 zł
11. urnowego murowanego o wym. 76x76x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze U-III-1 247,50 zł
12. urnowego murowanego o wym. 50x50x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze U-II-1 172,50 zł
L.p. Wyszczególnienie Cena
 07. Udostępnienie za życia:
01. miejsca na grób tradycyjny murowany rodzinny:
 • w kwaterach „B” i „D”
11 300,00 zł
 • w kwaterach pozostałych
7 690,00 zł
02. miejsca na grób urnowy murowany rodzinny 3 300,00 zł
05. niszy urnowej, na okres 20 lat; za początek tego okresu uważa się dzień pochowania w niszy pierwszej urny 6 780,00 zł
06. niszy w katakumbach, na okres 20 lat; za początek tego okresu uważa się dzień pochowania trumny w niszy 6 300,00 zł
L.p. Wyszczególnienie Cena
 08. Użycie udostępnionego stałego miejsca grzebalnego celem dokonania następnego pochowania:
01. urny z prochami 650,00 zł
02. trumny ze zwłokami 1 090,00 zł
03. trumny lub półtrumny ze szczątkami zwłok ekshumowanymi po okresie mineralizacji 460,00 zł
L.p. Wyszczególnienie Cena
 09. Przekształcenie istniejącego grobu tradycyjnego:
01. murowanego pojedynczego na grób tradycyjny murowany rodzinny/td> 1 770,00 zł
02. ziemnego rodzinnego na grób tradycyjny murowany rodzinny 1 670,00 zł
10. 01. wykorzystanie dodatkowej powierzchni przy zagospodarowaniu otoczenia grobu położonego na skraju kwatery, za 1 m2 zajętego gruntu 390,00 zł

Każdy z warszawskich cmentarzy jest inny. Jedne są starsze – historyczne. Na niektórych pogrzeby odbywają się do dnia dzisiejszego, inne dawno zostały zamknięte. Część udostępniona została do zwiedzania w formie zabytków, a na pojedyncze nie ma możliwości wejścia. Z całą pewnością na każdym z nich obserwujemy wielką różnorodność nagrobków.

Można powiedzieć, że dawniej nagrobki były do siebie podobne, ale to nie prawda, również były tworzone indywidualnie tak jak dziś. Rodzina wybierała odpowiednie ozdoby, figury itp. Nagrobek już kiedyś stanowił wizytówkę zmarłej osoby.

Dziś wchodząc na cmentarz widzimy wiele kamiennych płyt. Mimo iż są one wykonane z podobnego materiału i są zbliżone rozmiarem, to w dużym stopniu różnią się pomiędzy sobą. Rodziny decydują się na najróżniejsze kształty i ozdoby. Wszystko to nadaje indywidualności nagrobkom. Niektórzy ludzie powiedzą, że wchodząc na cmentarz czują smutek, bądź że to miejsce jest dla nich przytłaczające. Jednak właściwie każda religia daje nam nadzieje na dalsze życie. Wiara taka pozwala cieszyć się z bliskimi, którzy już odeszli, a pozostali w pamięci. Wchodząc na cmentarne alejki przechadzamy się niejako w tłumie różnorodnych ludzi, tak jak ma to miejsce w społeczeństwie. Różnorodność nagrobków podkreśla indywidualność i to, że każdy z nas jest inny. Tak właśnie powinno być.

Tak samo jak na nekropoliach w całym kraju, tak i warszawskie nagrobki są najczęściej utrzymane i tonie nowoczesnej elegancji. Raczej nie decydujemy się na „fikuśne” i zabawne pomniki, gdyż jego wygląd musi dla nas okazywać szacunek powadze śmierci. Jest to również hołd dla osoby zmarłej, dla jej życia i wiary, a także miejsce ostatniego wiecznego spoczynku, chcemy więc aby pozostało wyjątkowe. Często dopasowujemy je do osoby, która odeszła. Kolor ciemnego grafitu, lub czerni pozostaje bardzo modny, jeśli jednak bliska nam osoba za życia nie lubiła takich barw i wręcz od nich stroniła to chętniej wykonujemy jej nagrobek np. w odcieniach brązu.

Wybór odpowiedniego nagrobka jest dla warszawiaków niezwykle ważna. Życie w stolicy toczy się w szybkim tempie, jest również kosztowne. Również po śmierci chcemy aby nagrobki odpowiadały charakterowi miasta. Wiele jest więc podniosłych i cechuje się wysokim poziomem elegancji.

Polska to kraj o ogromnej wielowiekowej historii, której ślady każdy uważny obserwator dostrzeże niemal na każdym kroku. Ta nowożytna widoczna jest przede wszystkim w większych miastach.

W stolicy naszego państwa – Warszawie miało miejsce wiele wydarzeń, które wstrząsają nami do dnia dzisiejszego. Z tego okresu pozostało wiele cmentarzy dlatego nagrobki są zdecydowanie urozmaicone.

Najbardziej znanym jest cmentarz Powązkowski. Leży on na terenie dwóch dzisiejszych dzielnic miasta –Żoliborza oraz Woli. W skład Powązek wchodzi kilka cmentarzy:

 • Stare Powązki – powstały w 1792 roku, jego wielkość jest zbliżona do obszaru państwa Watykan. Jest to miejsce, gdzie znajdują się mogiły zasłużonych polaków. Umieszczone są głównie w alei zasłużonych. Szacunkowe dane pokazują, że pochowano tu około miliona ludzi.
 • Wojskowy cmentarz na Powązkach – ta część cmentarza powstała w 1912 roku. Znajdują się tu groby licznych wojskowych i powstańców.

Na tym samym obszarze poza Powązkami znajdują się inne cmentarze:

 • Cmentarz Ewangelicko – Augsburski (luterański) – do jego założenia doszło 2 maja 1792 roku. Jego powierzchnia to około 4 ha. Pochowano tu mniej więcej 100 tysięcy osób. Obecnie jest on udostępniony dla zwiedzających.
 • Muzułmański Cmentarz Kaukaski – powstał w latach trzydziestych XIX wieku, pogrzeby odbywały się tutaj do 1867 roku. Ta jednostka nie jest udostępniana dla zwiedzających.
 • Cmentarz Żydowski – założono go w 1799 roku, jego powierzchnia wynosi około 33 ha. Powstał z konieczności, gdyż dawniej aż do II wojny światowej w Warszawie mieszkało mnóstwo przedstawicieli narodu żydowskiego.
 • Cmentarz Ewangelicko – Reformowany (kalwiński) – powstał również w 1792 roku. Stanowi on między innymi miejsce spoczynku Stefana Żeromskiego. Jest on dostępny dla osób zwiedzających.
 • Cmentarze Komunalne

Nagrobki na warszawskich cmentarzach uzależnione są oczywiście od kultury danej religii i tradycji. Wyznacznikiem jest również okres chowania zmarłych. Na starych Powązkach możemy obserwować wiele zabytkowych grobów. Niektóre z nich opowiadają historię miasta i jego mieszkańców, której część elementów została zatarta w wyniku działań wojennych.

Podczas spaceru do warszawskich Powązkach możemy zaobserwować ogromną różnorodność nagrobków w tym mieście gdyż mamy tu do czynienia z wielkim przekrojem wiekowym pomników grobowych (nagrobki Warszawa). Zmarli grzebani byli na tym wielohektarowym obszarze przez setki lat. W tym czasie najróżniejsze rzeczy stawały się modne, zmieniało się postrzeganie życia i śmierci. Jak również należeli oni do różnych wyznań religijnych.

Oczywiście warszawskie nekropolie idą z duchem czasu i znajdziemy na nich wiele nowoczesnych nagrobków także takich przeznaczonych na pochówki pokremacyjne. Wiele rodzin decyduje się dzisiaj na spopielenie zwłok swoich bliskich, przede wszystkim dla tego że kościół patrzy na to znacznie mniej krytycznie niż dawniej. Powodów jest jednak znacznie więcej. Cmentarze zajmują bardzo duże obszary i jest na nich coraz mniej miejsca, a urna z prochami nie zajmuje go tyle co trumna. Dodatkowo pogrzeb stanowi często duży wydatek, a taki pokremacyjny jest znacznie tańszy.

W stolicy naszego kraju oraz okolicach znajduje się kilkadziesiąt cmentarzy. Po śmierci bliskiej osoby, krewni w pierwszej kolejności decydują na której nekropoli zostanie ona pochowana. Najczęściej wybierana jest ta najbliższa miejscu zamieszkania, bądź taka, na której spoczywają już inni członkowie rodziny. Następnie należy załatwić wszystkie formalności i wykupić miejsce. W zorganizowaniu całej ceremonii najczęściej wykorzystuje się usługi firm pogrzebowych, które zdejmują z nas większość obowiązków.

Na postawienie nagrobka przychodzi czas po około pół roku od pogrzebu. Kamieniarze zalecają odczekać taki okres aby „ziemia się dobrze ułożyła”. Niweluje to ryzyko zapadnięcia się i popękania pomnika. Liczne zakłady nie zdecydują się na przyjęcie zlecenia jeśli nie upłynęło co najmniej 6 miesięcy od czasu pochówku. Nieliczne zwracają nawet uwagę na fakt, iż grób jest przygotowany dla większej ilości osób, że np. zmarła żona i razem z nią po swojej śmierci ma być pochowany mąż i zalecają odczekanie z pomnikiem do czasu zakończenia grzebania w tym miejscu. Wiele osób wystawia jednak pomnik (nagrobki) już po pierwszym pogrzebie, później jest on odpowiednio demontowany i ponownie składany.

Warszawa, Radom, Płock, Siedlce, Pruszków, Ciechanów, Ostrołęka, Legionowo, Otwock, Piaseczno, Żyrardów, Mińsk Mazowiecki, Sochaczew, Wołomin, Nowy Dwór Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki, Wyszków, Marki, Piastów, Ostrów Mazowiecka, Płońsk, Józefów, Kobyłka, Pionki, Sulejówek, Pułtusk, Gostynin, Sokołów Podlaski, Sierpc, Kozienice, Zielonka, Konstancin-Jeziorna, Przasnysz, Garwolin, Łomianki, Milanówek, Grójec, Węgrów, Brwinów, Błonie, Szydłowiec, Warka, Góra Kalwaria, Karczew, Radzymin, Maków Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki, Żuromin, Zwoleń, Tłuszcz, Nasielsk, Białobrzegi, Łosice, Łochów, Lipsko, Iłża, Łaskarzew, Raciąż, Pilawa, Skaryszew, Żelechów, Serock, Gąbin, Tarczyn, Nowe Miasto nad Pilicą, Podkowa Leśna, Halinów, Mrozy, Zakroczym, Glinojeck, Myszyniec, Kałuszyn, Drobin, Chorzele, Wyszogród, Różan, Mogielnica, Kosów Lacki, Bieżuń, Brok, Mordy, Wyśmierzyce