Dzisiaj zamawianie nagrobków odbywa się bezpośrednio w zakładzie rzemieślniczym lub poprzez program internetowy. Możemy doprecyzować szczegóły, całkowicie spersonalizować płytę nagrobną i dopasować ją do bliskiej nam osoby, która odeszła.

Na nagrobkach od wieków stałe pozostają pewne elementy. Muszą one zawierać dane zmarłego – imię, nazwisko oraz daty narodzin i śmierci. Oprócz tego czasem decydujemy się na odnotowanie ile lat żył/ żyła oraz zawarcie cytatów, inskrypcji czy epitafiów.

Bogate i piękne zdobienia na nagrobkach pojawiały się od zawsze, jednak dawniej wymagały znacznie większego nakładu pracy, gdyż wszystko powstawało ludzkimi rękami. Dziś wiele elementów mogą wykonać urządzenia. Chociażby metoda piaskowania, która tworzy nam piękne malowidła na kamieniu, obecnie również różnokolorowe. Wyglądają one imponująco i z całą pewnością bardziej nowocześnie niż ozdoby znajdujące się na starych cmentarzach.

Każda nekropolia i znajdujące się na niej nagrobki mają w sobie coś wyjątkowego. Z pewnością po wejściu na taki teren pojawia się chwila zadumy, widzimy jak długie życie miały osoby spoczywające w grobach obok których przechodzimy i zastanawiamy się jakie ono było oraz czy byli z niego zadowoleni. Czasem można dostrzec ogromną miłość bliskich, którzy tworzyli nagrobek, gdyż starali się wyrazić to na kamieniach nagrobnych.

Podobnie jest na nagrobkach w Kielcach. Oglądając je poznajemy historię ludzi, miasta i okolic. Dlatego warto wybrać się szczególnie na te historyczne nekropolie i poznać ich niepowtarzalny klimat i piękno. Mogą one również stanowić natchnienie do stworzenia pięknego spersonalizowanego nagrobka dla bliskiej nam osoby.

Ustawienia pomnika na cmentarzu należy dokonać po upływie pół roku od momentu pogrzebu. Wynika to z faktu formowania i układania się ziemi. Jego wcześniejsze postawienie może stanowić przyczynę połamania, zniekształcenia lub zniszczenia kamienia. Większość renomowanych zakładów kamieniarskich nie daje gwarancji na swoją pracę klientom, którzy upierają się przy zbyt szybkim wystawieniu nagrobka na cmentarzu.

Kielce to miejscowość w południowej części Polski centralnej. Zlokalizowana jest w Górach Świętokrzyskich, stanowi stolicę województwa świętokrzyskiego. Historycznie leży na terenie Małopolski. W czasie II wojny światowej już 4 i 5 września 1939 roku doszło do bombardowania miasta przez najeźdźców hitlerowskich. W Kielcach w kwietniu 1945 roku utworze zostało getto żydowskie a mieszkająca tu ludność tej narodowości została całkowicie zgładzona w 1942 roku kiedy odbyły się trzy masowe transporty do obozu zagłady w Treblince. Wojska niemieckie zostały wyparte z miasta w styczniu 1945 roku przez żołnierzy I Frontu Ukraińskiego.

Obecnie w obrębie administracyjnych granic Kielc znajduje się sześć cmentarzy.

Cmentarz Stary w Kielcach

Jest najstarszym cmentarzem w tej miejscowości. Nie istnieją dokładne dane na temat jego powstania, jednak datowane jest ono na lata 1801-1805. Zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Kwasa oraz Ściegiennego. Ma charakter komunalny i pozostaje nadal czynny. Od samego początku na tej nekropolii chowane były osoby różnych wyznań – katolicy, prawosławni, ewangelicy czy unici. Znajdziemy tu również kwatery należące do żołnierzy, którzy uczestniczyli w powstaniach : styczniowym oraz listopadowym, wojnach napoleońskich czy członków Armii Krajowej. Cmentarz był stopniowo powiększany aż do 1926 roku. W pierwszych latach po założeniu nekropolia nie była podzielona na części względem wyznania. Chowano tu wszystkich. Z czasem utworzono w jej obrębie osobną część ewangelicką oraz prawosławną. Cmentarz została wpisany do rejestru zabytków w październiku 1980 roku.

Cmentarz żydowski

Kirkut zlokalizowany w dzielnicy Pakosz, na skrzyżowaniu ulic Pakosz Dolny oraz Kusocińskiego. Nekropolia zajmuje powierzchnię 3,12 hektara. Na jej terenie zachowało się około 330 nagrobków w różnym stanie. Około 150 z nich znajduje się w lapidarium. Cmentarz ma charakter wyznaniowy, przeznaczony był dla zamieszkujących w Kielcach Żydów. Obecnie jest on zamknięty dla zwiedzających, jednak przy bramie znajduje się informacja z numerem telefonu osoby, która posiada klucze i można się skontaktować w celu jego obejrzenia. Kielecki kirkut żydowski powstał w 1868 roku. II wojna światowa skutkowała jego znaczną dewastacją, gdyż Niemcy regularnie przeprowadzali na jego obszarze masowe egzekucje polaków oraz Żydów. Ostatni pochówek na cmentarzu miał miejsce w 1946 roku. Cmentarz zamknięto w 1965 roku. Pozostaje on pod zarządem Fundacji Rodziny Nissenbaumów i jest stopniowo odrestaurowywany.

Cmentarz komunalny nr. 1

Znajduje się w Kielcach na ulicy Kwasa. Stanowi część dużego kompleksu cmentarzy. Do jego powstania doszło w 1972 roku i było ono efektem skomunalizowania prawosławnej części nekropolii.

Cmentarz Prawosławny

W początkach swojego istnienia funkcjonował jeden obszar terytorialny dla wyznawców różnych religii w Kielcach. Jednostka prawosławna została wyodrębniona z obszaru cmentarza Starego w 1865 roku. Potrzeba stworzenia osobnej nekropolii wynikła z faktu zamieszkiwania w okolicach sporej ilości prawosławnych Rosjan. Jednak w jej obrębie grzebani byli również legioniści oraz żołnierze Wojska Polskiego polegli w latach 1918-1921. Obecnie cmentarz jest znacznie pomniejszony. Z jednej jego strony znajduje się cmentarz Wojsk Polskich, z drugiej zaś cmentarz Wojsk Radzieckich. W jego obrębie umieszczone sią ciekawe, zabytkowe nagrobki, których do dnia dzisiejszego przetrwało w tym miejscu niewiele.

Cmentarz Żołnierzy Radzieckich

W jego obrębie pochowani zostali żołnierze radzieccy, którzy zginęli w obozie niemieckim, który istniał nieopodal w czasie II wojny Światowej. Obóz jeniecki powstał w roku 1941. Do pory letniej 1944 roku zginęło tutaj około 12 tysięcy jeńców. Większość z nich została pochowana w masowych grobach, nieopodal Bukówki. Cmentarz Żołnierzy Radzieckich powstał w miejscu tych zbiorowych mogił w 1959 roku, kiedy ustawiono tu 29 kwater z radzieckimi gwiazdami oraz betonowymi obramieniami. Na środku nekropoli znajduje się betonowa ścieżka, którą dochodzimy do pomnika. Jest to cmentarz i nagrobki o wydźwięku pamiątkowym, historycznym.

Cmentarz Wojsk Polskich

Stanowi miejsce pamięci narodowej. W tym miejscu spoczywa 580 polskich żołnierzy. Są tu legioniści z 1921 roku, uczestnicy walk w czasach powstania styczniowego, w czasie I wojny światowej, jak również mogiły żołnierzy, którzy polegli w walkach o wolność kielecczyzny w latach 1939-1945. Nekropolia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza Starego, przy ulicy Ściegiennego. Znajdują się tutaj również pomniki poświęcone – bohaterom walk o niepodległość, pomnik polskich żołnierzy z 1939 roku i lat następnych, którzy polegli od ran w szpitalach oraz zamordowani zostali w kieleckim więzieniu przy ulicy Zamkowej.

Cmentarz Nowy

Jest to cmentarz rzymskokatolicki, wyznaniowy. Zlokalizowany w Kielcach przy ulicy Spokojnej.

Wydarzenia II wojny światowej nie oszczędziły Kielc, a wręcz przeciwnie bardzo się w tym rejonie skumulowały. Widzimy to również na terenie cmentarzy, które się tu znajdują. Oddają one cześć licznym bohaterom jak również ofiarom. Działanie partyzanckie w tym rejonie Polski były bardzo szeroko zakrojone i silnie zagrażały oddziałom nieprzyjaciela.

Nagrobki znajdujące się na Kieleckich cmentarzach oddają charakter dawnych czasów w tej okolicy, pokazują nam historię i edukują. Prezentują również wielokulturowość regionu, gdyż znajdują się tu cmentarze osób wyznania żydowskiego, prawosławnego, ewangelickiego oraz katolickiego. Przez pewien okres nawet wyznawcy wszystkich tych religii chowani byli na jednym wspólnym cmentarzu co świadczy o ogromnej tolerancji ludzi względem siebie.

Zapraszamy do projektowania i zamawiania najkrótsze terminy, najlepsze ceny.

Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Sandomierz, Końskie, Busko-Zdrój, Jędrzejów, Staszów, Pińczów, Włoszczowa, Suchedniów, Połaniec, Opatów, Sędziszów, Stąporków, Kazimierza Wielka, Ożarów, Chęciny, Chmielnik, Małogoszcz, Ćmielów, Kunów, Daleszyce, Wąchock, Koprzywnica, Bodzentyn, Osiek, Zawichost, Skalbmierz, Działoszyce