Świadkowie Jehowy to dość charakterystyczna grupa kultu religijnego. Bardzo często odrzucana i nie rozumiana przez wyznawców chrześcijaństwa. Brak tolerancji wobec wiary wynika najczęściej z niewiedzy i nie dopuszczania możliwości innowierstwa.

Podobnie jak w przypadku innych praktyk religijnych tak i pogrzeb organizowany w obrządku Świadków Jehowy znacząco odróżnia się od tego jaki zna większość osób w Polsce czyli pogrzebów chrześcijan. Część różnic pozostaje bez znaczenia, a część jest dla nas nie jasna. Pamiętajmy jednak, iż wyznanie to z goła odmienne od najpowszechniejszego w naszym kraju wyróżnia się przede wszystkim dopuszczaniem prawdziwości jedynie części Pisma Świętego, a nie jak w przypadku katolików całości.

Podstawowe różnice związane z pochówkiem Świadka Jehowy:

1. Obrzędy pochówku odprawiane są zgodnie z prawem obowiązującym w danym regionie.
2. Dopuszczalne jest spopielenie zwłok.
3. Świadkowie Jehowy nie dopuszczają wiary w nieśmiertelność duszy ludzkiej, a co za tym idzie odrzucają wszelkie praktyki, których celem jest zjednanie przychylności zmarłych.
4. Nie organizuje się stypy.
5. Nie organizuje się nocnego czuwania przy zwłokach.
6. Nie przemawia się do osób zmarłych i nie kieruje w stosunku do nich żadnych próśb.
7. Nie składa się ofiar płynnych.
8. Rocznice pogrzebu nie są organizowane w sposób uroczysty.
9. Nie nosi się żałoby.
10. Nie obchodzi się dnia wszystkich świętych ani Zaduszek.
11. Uroczystość pogrzebowa pozbawiona jest obrzędów oraz rytuałów w intencji osób zmarłych.
12. Starszy Zboru wygłasza okolicznościowe przemówienie, którego celem jest wspomnienie życia zmarłego, poziomu jego zaangażowania w życie zboru oraz ukazanie jego nadziei na zmartwychwstanie. Taka uroczystość może odbyć się w Sali Królestwa, przy grobie, w domu zmarłego lub w zakładzie pogrzebowym. Organizowanie takiej ceremonii ma na celu przypomnienie wiernym co Biblia mówi o śmierci i zmartwychwstaniu oraz zmniejszenie smutku bliskich.
13. W trakcie uroczystości śpiewane są pieśni religijne Świadków Jehowy, nie są one żałobne.
14. Na koniec odmawia się modlitwę do Boga.
15. Nie posypuje się trumny piaskiem.
16. Nie składa się na grobie wieńców tylko kwiaty.
17. Nie zapala się zniczy.
18. Nie ma krzyża, zastępuje go pal z tabliczką z imieniem, nazwiskiem, datą śmierci oraz u dołu adnotacją „oczekuje na zmartwychwstanie”.
19. Nie pobierane są opłaty za usługi pogrzebowe przez Starszych zboru.
20. Liturgia/ uroczystość w Sali Królestwa trwa od 15 do 30 minut.