Sprowadzenie urny z prochami osoby zmarłej jest znacznie prostsze niż transport trumny. Jej przewiezieniem może zająć się każda osoba i nie ma konieczności organizowania specjalistycznego sprzętu. Należy jednak pamiętać, że w celu uzyskania zezwolenia na pochówek na cmentarzu czy świadczenia – zasiłku pogrzebowego powinniśmy zadbać o załatwienie wszelkich niezbędnych formalności. Aby uzyskać zezwolenie na sprowadzenie szczątków – prochów z zagranicy niezbędne jest uzyskanie wszelkich zezwoleń i wyrobienie właściwych dokumentów.

1. Akt zgonu wydany w Polsce bądź też inny polski dokument, który stanowić będzie potwierdzenie zgonu. Może być również akt zgonu wydany za granicą lub inny zagraniczny dokument urzędowy, który stanowi potwierdzenie zgonu. Pamiętajmy jednak, że do dokumentów wydanych poza granicami kraju konieczne jest dołączenie dokładnego tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego.

2. Odpowiedni wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie szczątków – prochów z zagranicy. Jego złożenia należy dokonać w Wydziale Spraw Obywatelskich. Złożenie takiego wniosku może się również odbyć przez pośrednika, którym będzie specjalistyczna firma pogrzebowa działająca z upoważnienia osoby fizycznej wnioskującej o zgodę na sprowadzenie szczątków.

3. Jeśli przyczyna śmierci nie została jednoznacznie określona konieczne jest również przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia, które wyklucza zgon, który nastąpił w wyniku jednej z chorób zakaźnych, które określone zostały w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Pozostałe dane konieczne do sprowadzenia urny z prochami zmarłego z zagranicy:

 • Imię oraz nazwisko osoby, która zmarła,
 • Data oraz miejsce narodzin,
 • Data oraz miejsce śmierci,
 • Precyzyjny adres ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego na terenie Polski lub zagranicą,
 • Dokument określający przyczynę śmierci,
 • Imiona rodziców osoby, która zmarła,
 • Rodowe nazwisko matki osoby zmarłej,
 • Dane osoby wnioskującej o sprowadzenie prochów – imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa względem osoby zmarłej, jak również dokładne dane profesjonalnej firmy, która będzie zajmować się sprowadzeniem szczątków z zagranicy,
 • Dokument dokładnie określający miejsce, z którego szczątki zostaną przewiezione,
 • Dokładne określenie środka transportu jaki zostanie zastosowany przy przewiezieniu urny,
 • Nazwa i adres firmy, która zajmie się transportem urny z prochami z zagranicy, bądź dane osoby, która będzie się tym zajmować. Może tego dokonać sam wnioskodawca lub osoba upoważniona w imiennej decyzji,
 • Dane dotyczące miejsca na cmentarzu i jego nazwa – tego gdzie odbędzie się pochówek.