Epitafia są krótkimi utworami, których wykonaniem zajmują się wielcy artyści współcześni osobom zmarłym. Umieszcza się je zarówno na nagrobkach jak i w innych miejscach pamięci. Szczególnie takich, które w bezpośredni sposób kojarzą się z człowiekiem, który odszedł. Mogą to być zarówno tablice pamiątkowe jak i np. portale domów. Ich zadaniem jest opisanie życia i osiągnięć danej osoby w sposób pochwalny.

Przeważająca ilość epitafiów jakie znajdujemy na świecie mówi o życiu konkretnej osoby. Jeśli wspomina o śmierci to w niezwykle skryty sposób – tak iż trudno się domyślić że właśnie o niej mowa. Forma takiej prozy i jej przeznaczenie dopuszcza oczywiście pisanie o śmierci. Jednak jest to wykorzystywane najczęściej w sytuacji jeśli dany człowiek odszedł w tragicznych okolicznościach, które stanowiły niejako część jego życiorysu i nieopowiedzenie o śmierci sprawiłoby iż opis stałby się nie pełen.

Umiejętne opisanie w krótkich słowach życia i śmierci jednej osoby jest wyzwaniem dużym dla każdego pisarza. Wymaga niezwykle lekkiego pióra oraz literackiej wprawy. Z tego powodu pisanie tego typu słów zleca się jedynie wielkim poetom współcześnie żyjącym.

Epitafium stanowi również część wiedzy historycznej, która umiejętnie odczytana może przekazać nam wiele informacji o ludziach, którzy już dawno odeszli. Ślady takich tekstów znajdywane są na całym świecie i przetrwały wiele wieków. Obecnie ich zadanie jest podobne. Mają przekazywać informację o wielkich osobach żyjących współcześnie kolejnym pokoleniom. Oczywiście wiedza taka zawarta jest w wielu źródłach i epitafia stanowią jedynie jej cześć składową. Jednak niezwykle cenną, ponieważ mówią o losach konkretnych osób a nie ogółu. Pozwalają na poznanie jednego człowieka a nie nurtów społecznych. Stąd ich wielka wartość dla nauk historycznych. Są chętnie badane i poznawane, jak również obecnie stale tworzy się nowe opisy znamienitych osób.