Na polskich cmentarzach dużą popularnością cieszą się inskrypcje zapisywane na nagrobkach. Ich zadaniem jest budowanie wspomnienia o zmarłym i swoiste opisywanie danej osoby. Często spotykane są również te w języku łacińskim. Najczęściej stanowią one swoistą zagadkę, gdyż większość z nas nie zna tłumaczenia tychże słów, które inni zamieszczają na nagrobkach swoich bliskich.

Język łaciński był niezwykle powszechny w dawnych czasach. Stąd na nagrobkach ważnych osobistości z dawnych lat znajdziemy wiele inskrypcji zapisanych właśnie w taki sposób. Obecnie jest to rzadsze. Dzisiejszy przeciętny Kowalski chce na nagrobku wyrazić również swój smutek oraz ubolewania, a także miłość do osoby, która na zawsze odeszła.

Przykładowe inskrypcje łacińskie:

 • „Alea iacta est” – Kości zostały rzucone.
 • „Ama nos et vale” – Kochaj nas i bądź zdrów (na pożegnanie).
 • „Amicus certus in re incerta cernitur” – Pewnego przyjaciela poznaje się w biedzie (wyraża poziom przywiązania, przyjaźni, miłości).
 • „Amore, more, ore, re iunguntur amicitiae” – Przyjaźń zawiązuje się z miłości, zwyczaju, wyglądu, czynu.
 • „Amor omnia vincit” (Horacy) – Miłość wszystko zwycięży.
 • „Audi, vide, sile” – Słuchaj, patrz i zachowaj milczenie (odnośnie sądu ostatecznego).
 •  „Carum est, quod rarum est” – Cenne jest to co rzadkie (siła przyjaźni).
 • „Effugintur structos nomen honorque rogos” – Szlachetne imię pozostaje po śmierci.
 • „Errare humanum est” (Seneka) – Rzeczą ludzką błądzić.
 • „Etiam sanato vulnere cicatrix manet” – Nawet po zagojonej ranie pozostaje blizna   (ból po stracie).
 • „Finis coronat opus” – Koniec wieńczy dzieło .
 • „Historia vitae magistra.” – Historia nauczycielką życia.
 • „Memento mori” – Pamiętaj, że umrzesz.
 •  „Nihil senecit citius quem gratia” – Nic nie starzeje się szybciej niż wdzięczność.
 • „Non omnis morial” (Horacy) – Nie wszystek umrę.
 • „Suae quisque fortune faber est” – Każdy jest kowalem swego losu.