Na nowych cmentarzach znajdziemy nagrobki podobne jak w innych polskich miastach, nowoczesne i wykonane z zastosowaniem dostępnych obecnie technologii.

W kwestii doboru i wykonywania odpowiednich pomników dla bliskich sprawa wygląda tutaj tak samo jak w innych częściach kraju. Udajemy się do wybranego zakładu kamieniarskiego lub oglądamy i projektujemy całość w Internecie. Po upływie pół roku od pogrzebu możemy ustawić pamiątkowy nagrobek na cmentarzu i uczynić ten trwały, zawarty w kamieniu dar dla bliskiej nam osoby, która odeszła.

Nagrobki w Częstochowie podobnie jak w pozostałych częściach naszego pięknego, nadwiślańskiego kraju są świadectwem tego co było i nie powróci. Są wspomnieniem jak również wiedzą i nauką. Przeszłością, która prowadzi nas w przyszłość przypominając o tym co złe, o błędach. Cmentarze z całą pewnością nie należą do miejsc wesołych. Jest tu raczej smutno, choć w zgodzie z naszą wiarą powinniśmy się cieszyć bo na wiernych czeka życie wieczne. Tym bardziej mając na uwadze takie miasto jak Częstochowa, tak istotne dla chrześcijan. Zamiast płakać zatrzymajmy się na chwilę refleksji, wyciągnijmy wnioski i cieszmy się z dobrego życia osoby zmarłej i to piękno i radość przekażmy tworząc nagrobek.

Przechodząc obok historycznych cmentarzy zatrzymajmy się na chwilę lub wejdźmy na krótki spacer aby lepiej poznać historię i zrozumieć powagę śmierci. Pomogą nam one poznać również miłość do bliskich i przywiązanie. Pokażą jak ważna jest ta ostatnia posługa jaką dla nich wykonujemy, a mianowicie wystawienie nagrobka. Gdy dojdzie do śmierci bliskiej nam osoby z pewnością będziemy bogatsi o wiedzę i łatwiej poradzimy sobie ze znalezieniem i zamówieniem odpowiedniego kamienia nagrobnego.

Częstochowa to miejscowość w południowej Polsce. Dziś wchodzi w skład województwa Śląskiego. Jest to miasto o dużym znaczeniu dla chrześcijan. Corocznie odbywają się pielgrzymki wiernych w miejsca uznawane za święte. W mieście miało miejsce wiele krwawych wydarzeń w związku z działaniami II wojny światowej. Niemcy wkroczyli do Częstochowy już 3 września 1939 roku, z czasem napływało tu coraz więcej ludności niemieckiej dla której utworzono specjalną dzielnicę. Represjonowano inteligencję oraz obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, których etapami mordowano lub wywożono do obozu zagłady w Treblince.

Obecnie miasto kojarzone jest najczęściej z Jasną Góra, do której ściągają tłumy wiernych. Znajdujące się w mieście cmentarze pokazują historię tej miejscowości, różnorodność jej mieszkańców jak i zapisują nowe karty dziejowe po śmierci obecnych obywateli.

  • Cmentarz Kule

Nekropolia znajduje się na ulicy Cmentarnej. Powstała w 1882 roku. Usytuowana jest na niewielkim wzgórzu na północ od centrum miasta. Pozostaje nadal czynna. Do dnia dzisiejszego zachowało się tutaj około tysiąca nagrobków umieszczony w tym miejscu przed 1939 rokiem, z czego sto pochodzi z końca XIX wieku. Pośród nich wyróżniają się dwie zabytkowe kaplice grobowe należące do rodzin Szaniackich, Kuczyńskich oraz Nowińskich. Jednym z najważniejszych zabytków na tym cmentarzu jest kaplica pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus powstała w 1898 roku, w latach 60 XX wieku dokonano jej przebudowy. W południowo- wschodniej części cmentarza wydzielono kwatery prawosławne, gdzie chowano urzędników oraz wojskowych carskich. W dwudziestoleciu międzywojennym przeniesione zostały tu groby z likwidowanych cmentarzy prawosławnych (cmentarza prze Cerkwi Świętych Cyryla i Metodego oraz cmentarza przy ulicy św. Rocha). Na nekropoli zlokalizowano również kwaterę dla żołnierzy Armii Czerwonej i ustawiono pomnik oddający im cześć.

  • Cmentarz Św. Rocha

Znajduje się w zachodniej części miasta. Pierwsze pochówki w tym miejscu odbyły się w 1641 roku. Na tej nekropolii możemy podziwiać zabytkowe nagrobki pochodzące z lat 1849-1906. W roku 1898 na terenie cmentarza wydzielony został obszar prawosławny jednak po odzyskaniu niepodległości zwrócono te tereny katolikom. Na terenie nekropoli znajduje się kościół pod wezwaniem św. Rocha i św. Sebastiana, posiadający cechy budynku barokowego. W cmentarnej kaplicy umieszczono płytę, która upamiętnia marszałka Józefa Piłsudskiego. Poza tym na terenie znajdują się groby powstańców z 1863 roku, mogiły 17 powstańców śląskich z 1921 roku, wojenna kwatera żołnierzy wojsk austriackich, niemieckich i rosyjskich poległych w latach 1915-1918, symboliczny grób braci, którzy ponieśli śmierć w czasie II wojny światowej (Rajmund, Włodzimierz, Jerzy Sosnowscy), zbiorowa mogiła wojenna żołnierzy działających dla ruchu oporu zmarłych w 1944 roku oraz ofiar terroru hitlerowskiego z 1939 roku. Na terenie tej nekropoli znajdziemy również osobną część przeznaczoną dla żołnierzy niemieckich o wyznaniu ewangelicko-augsburskim poległych w czasie I wojny światowej.

  • Cmentarz Rakowski

Założony w 1910 roku. Znajduje się na południe od centrum miasta przy ulicy Palmowej. Nazwa wywodzi się od osiedla robotniczego Raków, w pobliżu którego został założony. Był to cmentarz zarządzany przez parafię św. Józefa i kurię Metropolitarną. Do dnia dzisiejszego zachowało się wiele nagrobków powstałych przed rozpoczęciem II wojny światowej. Pośród nich znajdują się rodzinne groby. W obrębie cmentarza zlokalizowana jest również kaplica pogrzebowa.

  • Cmentarz Komunalny

Znajduje się na ulicy Radomskiej 117. Jest to czynny, działający cmentarz przeznaczony dla wszystkich mieszkańców niezależnie od wyznania religijnego. Powstał w 2003 roku. W jego obrębie znajduje się krematorium, miejski zakład pogrzebowy.

  • Cmentarz żydowski

Znajduje się przy ulicy Złotej. Zajmuje powierzchnię 8,5 ha. Źródła podają różne daty jego założenia jest to rok 1780 lub 1799. Ostatniego pochówku w tym miejscu dokonano w 1973 roku. Obecnie jest to obiekt o znaczeniu historycznym. Znajduje się tu około 4-5 tysięcy nagrobków. W 1943 roku, w mieście trwała likwidacja małego getta. Żydzi byli z niego przywożeni na ten cmentarz, zabijani i od razu grzebani w zbiorowej mogile. Ostatni oficjalny pogrzeb miał tu miejsce w 1970 roku, jednak potajemnie odbywały się one jeszcze przez trzy lata. W latach 80 XX wieku teren został ogrodzony i dokonana została inwentaryzacja znajdujących się na nim grobów. W sierpniu 2007 roku doszło do dewastacji cmentarza. Akcji sprzątania podjęli się licealiści, jednak nadal pozostaje on nieuporządkowany, zniszczony i niezabezpieczony.

  • Cmentarz Stradom

Cmentarz znajdujący się przy ulicy Piastowskiej. Nadal użytkowany, cmentarz komunalny, przeznaczony dla wszystkich obywateli niezależnie od wyznawanej religii.

Częstochowa to miasto o długiej historii, niezwykle ważne dla osób wyznania chrześcijańskiego. Na terenie miejscowości znajdują się liczne cmentarze pokazujące historię branży funeralnej w całej Polsce. Możemy obserwować same nagrobki pochodzące z dawnych lat, jak również dowiedzieć się jacy ludzie dawniej zamieszkiwali w naszym kraju i co się z nimi działo na przełomie dziesięcioleci.

Na uwagę z pewnością zasługują te najstarsze cmentarze w Częstochowie i znajdujące się na nich nagrobki. Powstawały nawet przeszło 100 lat temu kiedy życie toczyło się zupełnie inaczej, a ludzie mieli inne możliwości niż my dzisiaj. Stanowią również przypomnienie o mękach ludzi w czasie wojny, o tym w jak straszny sposób umierali, jak cierpieli  i zapisane na nich nazwiska, daty i sentencje stanowią niejako przestrogę dla ludzi współczesnych, aby unikali wojny i tego co ze sobą niesie.

Śląskie miasta były opanowane przez żołnierzy niemieckich w czasach II wojny światowej, i później odbijane przez Armię Czerwoną. Z tego powodu dość powszechnie w tych rejonach występują cmentarze i nagrobki ewangelicko-augsburskie oraz protestanckie. Duża ilość ludności żydowskiej jaka zamieszkiwała te ziemię przed wojną pozostawiła świadectwo swojej obecności w postaci nekropolii wyznaniowych i charakterystycznych nagrobków. Niestety wiele z cmentarzy historycznych nie została dotąd objęta odpowiednią pieczą przez co niszczeją i zdarzają się dewastacje.

Zapraszamy do projektowania i zamawiania – najkrótsze terminy, najlepsze ceny.