Katowice są niezwykle starym miastem o długiej i zmiennej historii. Nagrobki na znajdujących się tutaj cmentarzach bardzo często stanowią element opowiadanej historii.

Znajdziemy wiele nawiązań do wojen, świadectwa wielkich tragedii, jak np. pożar w kopalni. Na cmentarzach które wciąż są używane widoczne są nagrobki w nowocześniejszym stylu, jednak bardzo często posiadają nawiązania do śląskiej kultury, gwary czy też przemysłu, który jest częścią życia tutejszych mieszkańców.

Bojownicy o wolną Polskę, górnicy czy pracownicy przemysłowi, jak również wyznawcy różnych religii. W Katowicach na przełomie wieków znajdziemy wielką różnorodność, którą obrazują nam dobrze zachowane cmentarze i nagrobki, jak również zabytki architektury sakralnej. Dziś niepowtarzalna kultura, gwara i odmienność tego miejsca nieco zanikają i mieszkańcy przyrównują się do reszty kraju. Jednak przywiązanie do kopalni i przemysłu nigdzie w Polsce nie będzie tak widoczne. Na nagrobkach w Katowicach znajdziemy nie tylko nawiązania do wielkiej wiary, która pozwala górnikom każdego dnia zjeżdżać pod ziemie ale również symbole ich pracy.

Katowice to miejscowość zlokalizowana w południowej Polsce. Znajduje się we wschodniej części Górnego Śląska i stanowi siedzibę władz województwa. Miasto ma swoją bogatą historię. Kojarzy się głównie z zagłębiem przemysłowym, gdyż na tym od lat opiera się jego gospodarka. W czasach wojennych w Katowicach stacjonowały wojska nazistowskie, gestapo. Było to miejsce stanowiące główną centralę dowodzenia. Miasto bardzo szybko zostało włączone do terytorium III Rzeszy, bo już na początku września 1939 roku.

W Katowicach znajdują się cmentarze różnych wyznań religijnych jak również takie o znaczeniu historycznym, które obecnie stanowią zabytki.
  • Cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej

Zlokalizowany w Parku imienia Tadeusza Kościuszki. Został założony w 1945 roku. Żołnierze radzieccy polegli w mieście w 1945 roku zostali pogrzebani w miejscu gdzie obecnie znajduje się pomnik Powstańców Śląskich. Gdy zapadła decyzja o wybudowaniu pomnika, to w roku 1967 dokonano przeniesienia prochów żołnierzy do Parku Tadeusza Kościuszki. Nowy cmentarz został ogrodzony. Ustawiono na nim również monument. Miejsce to ma historyczne znacznie, a znajdujące się na tej nekropolii nagrobki są świadectwem po ludziach, którzy dokonali wyzwolenia miasta spod wpływu nazistów.

  • Cmentarz Żydowski

Powstał w 1869 roku. Zajmuje powierzchnie 1,1 ha i jest zlokalizowany przy ulicy Kozielskiej 16 w Śródmieściu. Nekropolia ta została zdewastowana przez oddziały niemieckie w czasie II wojny światowej. Hitlerowcy zwozili w to miejsce również zwłoki obrońców Katowic, których zamordowali. Po zakończeniu wojny w 1945 roku teren cmentarza został rozszerzony. Na jego terenie zachowało się około 1400 nagrobków. Na tej nekropolii znajdują się groby takich rodów jak Glaser, Goldstein czy Schalsch. Na terenie cmentarza postawiono pomnik, który oddaje cześć ofiarom Holokaustu. Utworzony on został w formie szerokiego ołtarza. Znajdziemy tu inskrypcje w języku polskim i hebrajskim, jak również tablice pamiątkowe ukazujące 6 rodzin wymordowanych przez Niemców. Pod koniec października 1990 roku nekropolia ta znalazła się w rejestrze zabytków. Ochroną konserwatorską objęte są : cały teren cmentarza, znajdujące się na nim nagrobki, budynek bractwa pogrzebowego, budynek pogrzebowy oraz murowane ogrodzenie z bramą kutą.

  • Cmentarz Komunalny przy ulicy Panewnickiej

Zlokalizowany jest przy ulicy Panewnickiej 45. Do jego założenia doszło w 1911 roku. Jego powierzchnia obejmuje 5,5 ha. Cmentarz ten znajdziemy naprzeciw bazyliki św. Ludwika Króla oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Poświecenie nekropolii odbyło się dopiero 23 stycznia 1914 roku, jednak już w 1911 chowani na nim byli pierwsi bracia zakonni. Nagrobki franciszkanów oraz sióstr służebniczek znajdują się z centralnej części cmentarza. Miejsce to ufundowane zostało i założone przez Nepomucena Wielebskiego, który pełnił urząd naczelnika gminy oraz urzędu okręgowego w Ligocie Pszczyńskiej. Był również syndykiem apostolskim klasztoru braci mniejszych. Gdy zmarł został pochowany na cmentarzu, który sam założył nieopodal kostnicy. Na terenie znajduje się dom pogrzebowy, miejsce to otwarte jest od świtu do zmierzchu. W kwaterze numer 20 umieszczono Pomnik, który stanowi symboliczny nagrobek dla żołnierzy oraz członków wojskowych organizacji niepodległościowych zmarłych w latach 1945-1956. Znajdziemy tu również grób zbiorowy wraz z Pomnikiem Obrońców Katowic – harcerze i harcerki oraz powstańcy, którzy stracili życie z rąk Niemców, na ulicach miasta, w lasach oraz więzieniach we wrześniu 1939 roku.

  • Centralny Cmentarz Komunalny

Do jego otwarcia doszło w 1984 roku. Znajduje się przy alei Murckowskiej i zajmuje powierzchnię 30,5 ha. Plan jego założenia powstał w 1983 roku. Powierzchnia obejmuje 25 ha plus 10 ha, które stanowią rezerwę terenu. Jest to największa nekropolia w Katowicach. W skład cmentarza wchodzi kostnica, dom pogrzebowy oraz prosektorium. W roku 2008 cały teren objęto całodobowym monitoringiem. Na tej nekropoli znajduje się kwatera dla zmarłych N.N.

  • Cmentarz Garnizonowy

Znajduje się przy ulicy Meteorologów i zajmuje powierzchnię 1,463 ha. Powstał w latach 20 XX wieku. Jest to cmentarz o charakterze wojskowym, powstał na miejscu gdzie dawniej znajdowała się nekropolia jeńców wojennych. Przy ogrodzeniu od strony wschodniej w 1963 roku ustawiono pomnik Powstańca Śląskiego oraz Nieznanego Żołnierza. Cały teren cmentarza ma nieregularny kształt, który podzielony jest na dwie części główną aleją. Nagrobki stanowiące miejsca pochówku oznaczono krzyżami – wszystkie są takie same. Do głównego placu przylegają mogiły przywódców powstań na Śląsku. Znajdziemy tu również grób zbiorowy upamiętniający żołnierzy alianckich nad którym stoi duży kamienny krzyż. Jak również cztery groby żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej, znajdują się na nich tabliczki z nazwiskami.

  • Cmentarz Parafialny przy ulicy Brackiej

Do jego założenia doszło 1894 roku. Zajmuje powierzchnię 2,343 ha. Znajduje się na granicy dwóch katowickich dzielnic – osiedle Tysiąclecia oraz Dąb. Pozostaje pod jurysdykcją parafii św. Jana i Pawła w Dębie. Znajdują się tutaj nagrobki górników, którzy zginęli w pożarze kopalni Kleofas w 1896 roku (105 osób). Pochowani zostali tu również śląscy powstańcy z lat 1919-1921, jak również wybitny chemik, kierownik Zakładu Chemii Fizycznej Uniwersytetu Śląskiego – prof. Jan Paściak. Od momentu założenia powierzchnia cmentarza stopniowo była powiększana, aż osiągnęła obecną objętość. Teren nekropolii łącznie z drzewostanem został objęty opieką konserwatorską. Na cmentarzu można podziwiać dobrze zachowaną neogotycką kaplicę. W roku 1952 miejskie władze wydały nakaz ekshumacji ciał na określonym obszarze cmentarza, w tym miejscu powstała przepompownia wody.

  • Cmentarz Parafialny przy ulicy Gliwickiej

Zajmuje powierzchnię 1,285 ha. Założony został w 1860 roku. Znajduje się pod opieką parafii pw. Przemienienia Pańskiego. Uroczystość poświęcenia nekropolii odbyła się 11 listopada 1860 roku. W 1871 roku doszło do wykupienia cmentarza przez starokatolików i pozostał on ich własnością aż do lat 20 XX wieku. Gdy Górny Śląsk został włączony do Polski władze przekazały ten cmentarz znów katolikom. Nekropolia znajduje się pod zarządem obecnej parafii od 1984 roku. W granicach cmentarza znajduje się kaplica zabytkowa, powstała na przełomie XIX oraz XX wieku. Stworzono ją na plamie sześciokąta w stylu neogotyckim. Wpisano ją do rejestru zabytków w 2011 roku.

  • Cmentarz Parafialny przy ulicy Sienkiewicza

Do jego założenia doszło w 1911 roku. Pozostaje pod jurysdykcją katowickiej parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Zaliczany jest do najważniejszych cmentarzy na terenie Katowic. Znajduje się tu wiele zabytkowych nagrobków. W czasie dwudziestolecia międzywojennego w jego granicach wybudowano ceglaną kaplicę pogrzebową, której wieża posiada dwie mozaiki. Na tej nekropolii pogrzebanych zostało wielu ważnych działaczy społecznych oraz politycznych jak również istotnych przedstawicieli sztuki, kultury i nauki.

Zapraszamy do projektowania i zamawiania – najkrótsze terminy, najlepsze ceny.

Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Bielsko-Biała, Ruda Śląska, Rybnik, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Jaworzno, Jastrzębie-Zdrój, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie, Racibórz, Świętochłowice, Zawiercie, Wodzisław Śląski, Mikołów