Zamawianie nagrobka w Koszalinie jest możliwe wedle identycznych schematów jak ma to miejsce w pozostałych polskich miastach.

Działające zakłady kamieniarskie znajdują się najczęściej w okolicach cmentarzy. Na miejscu mamy możliwość obejrzenia gotowych pomników jak i zdjęć wcześniejszych realizacji.

Wszystkie one mogą stanowić inspirację do stworzenia wyjątkowego nagrobka dla bliskiej nam osoby, a dodatkowo z pewnością doświadczony personel będzie służył nam radą i pomocą w wyborze.

Inną, znacznie nowocześniejszą opcję stanowi zaprojektowanie nagrobka poprzez sieć internetową. Wystarczy usiąść przy komputerze wraz z innymi członkami rodziny i wspólnie zdecydować o całokształcie nagrobka jaki pojawi się na cmentarzu na mogile członka naszej rodziny. Programy online umożliwiają nam dobór wszystkich opcji jakie mamy w zakładzie rzemieślniczym. Na koniec możemy dokonać zamówienia przez Internet lub udać się z gotowym projektem do rzemieślnika i poprosić o jego realizację.

Gdy zamierzamy wystawić nagrobek, zarówno w Koszalinie jak i w każdym innym mieście należy pamiętać o kilku ważnych aspektach. Pierwszym z nich jest fakt iż powinien się on pojawić na cmentarzu nie wcześniej niż pół roku po pogrzebie. Ziemia potrzebuje czasu na ułożenie się, a jej ruchy mogą skutkować zniszczeniem kamienia. Żaden renomowany zakład kamieniarski nie da gwarancji na swoja pracę, jeśli klient będzie nalegał na wcześniejsze wystawienie nagrobka.

Drugą kwestią są wszelkie mniejsze gabarytowo elementy pomnika. Każdy wazon, podstawka pod znicze i inne powinny być na stałe przymocowane. Inaczej mogą się przewrócić w czasie silnych wiatrów, uszkodzić nagrobek lub zwyczajnie zostać skradzione.

Trzecia sprawa jednak chyba najważniejsza. Gdy projektujemy nagrobek nie myślmy o własnych upodobaniach, a o osobie, która zmarła. Jaka była, kim była i co lubiła a czego nie znosiła. Pomnik na cmentarzu powinien zostać maksymalnie spersonalizowany. Postarajmy się jak najdokładniej go dostosować i niejako opowiedzieć za jego pomocą historię życia człowieka, dla którego powstał.

Wybór odpowiedniego nagrobka z pewnością nie jest kwestią łatwą gdyż podobnie jak sam pogrzeb będzie wiązać się z dużymi emocjami. Pojawiają się wówczas wspomnienia i silniej odczuwamy brak danej osoby. Jest jednak kwestią niezwykle istotną. Stanowi swoisty ostatni dar dla danego człowieka, pomaga o nim pamiętać, nie tylko bliskim. Nagrobek zapisuje daną osobę na kartach dziejowych. Napisy w kamieniu mogą przetrwać dziesiątki, setki lat. W sercu osób najbliższych z pewnością pamięć przetrwa do końca ich życia, jednak dany człowiek może zostać zapamiętany na jeszcze dłużej.

Koszalin to miejscowość zlokalizowana w północno-zachodniej Polsce. Jest drugim co do wielkości miastem w tym regionie. Siedzibą powiatu i największym ośrodkiem kulturalno-rozrywkowym. Centrum Koszalina zlokalizowane jest około 11 kilometrów od wybrzeża Bałtyku.

Wydarzenia II wojny światowej dość łagodnie obeszły się z miejską infrastrukturą w porównaniu do innych polskich miast. W marcu 1945 roku Koszalin został zajęty przez Armię Czerwoną. Zburzone zostało około 40 % miejskiej zabudowy.

Cmentarze Koszalina

Stary Cmentarz w Koszalinie

To nieistniejąca już nekropolia w mieście. Powstała w 1819 roku, zaś do jej zamknięcia doszło w 1926 roku. Obejmowała powierzchnię 7,51 hektara. Usytuowana pomiędzy dzisiejszymi ulicami Młyńską, Tadeusza Kościuszki oraz Al. Monte Cassino. Cmentarz powstał w czasach kiedy prawo zakazywało grzebania zmarłych w obrębie miasta. Wówczas władze miejskie dokonały zakupu ziemi i postanowiły przekształcić je w cmentarz grzebalny. Poświęcenie ziem i początek użytkowania ich jako terenów cmentarnych przypada na rok 1819.

Nekropolia ta miała swój wyjątkowy klimat i charakter, gdyż wiele nagrobków została zwieńczona okazałymi i bogato zdobionymi grobowcami i kaplicami, które należały do przedstawicieli bogatych rodów koszalińskich. W roku 1856 powstał dom dozorcy cmentarza, zaś w 1886 dokonano przebudowy jednej z większych kaplic i utworzono w niej dom pogrzebowy. Główne wejście na cmentarz umieszczono od strony dzisiejszej ulicy Młyńskiej i zdobiła je potężna brama.

Nowe pochówki na cmentarzu przestały się odbywać od 1926 roku, jednak możliwe było dokonywanie dochowań w dużych rodzinnych grobach. Po roku 1939 na jego obszarze dokonano pogrzebania ciał więźniów niemieckich. Gdy Koszalin został przejęty przez polskie władze zaszły kolejne zmiany. Nekropolia została opuszczona i była stopniowo dewastowana podobnie jak inne poniemieckie cmentarze. W latach 60 XX wieku pozostałe nagrobki rozebrano, dokonano splantowania mogił i zagospodarowano teren tworząc Park im. Tadeusza Kościuszki.

Cmentarz komunalny w Koszalinie

Nekropolia znajduje się w południowo-wschodniej części miejscowości przy ulicy Gnieźnieńskiej. Został założony jako Nowy Cmentarz Komunalny w 1897 roku, w momencie gdy na Starym Cmentarzu zaczęło brakować wolnej powierzchni na nowe pochówki. Powstała tu na przełomie wieków neogotycka kaplica na planie greckiego krzyża.

Cmentarz był od początku położony na obrzeżach miasta i niechętnie wybierany przez mieszkańców na miejsce pochówku bliskich. Pomimo ogólnej dezaprobaty władze miejskie nie przestawały inwestować w nową nekropolię. Posadzono krzewy oraz żywopłoty oraz ustawiono imponującą bramę wejściową. Rozpoczęto również prace, które miały doprowadzić do osuszenia podmokłego terenu, powstały studnie i oczko wodne, do którego wpuszczono złote rybki co wywołało powszechne oburzenie.

Nowy cmentarz znacząco zyskał na znaczeniu w momencie gdy w 1926 roku zamknięto możliwość nowych pochówków na Starym Cmentarzu. Gdy po roku 1945 miasto znalazło się pod zarządem polskich władz dokonana została bardzo powszechna w tamtych czasach rzecz. Cmentarz został splantowany i usunięto wszystkie nagrobki. Pozostała jedynie zieleń. Wiele pomników posłużyło jako materiał do utwardzenia dróg, jak również w celu budowy ławek oraz murków na terenie miejscowości.

Następnie teren cmentarza przeznaczono na miejsce pochówków poległych żołnierzy Armii Czerwonej. Przeniesiono tu również ekshumowane zwłoki poległych, które znajdowały się na ziemi otaczającej pocztę na ulicy Zwycięstwa. W latach sześćdziesiątych przeniesiono tutaj również ciała z likwidowanego cmentarza wojennego przy ulicy Piastowskiej. W obrębie kwatery wojennej znajduje się pomnik zatytułowany „Braterstwo Broni”, który powstał w 1967 roku.

W obrębie nekropolii znajdują się także inne pomniki: „Wdzięczność Armii Radzieckiej” – od 1954 roku stał na Placu Zwycięstwa, jednak w 2003 został przeniesiony na cmentarz komunalny; Po południowej stronie kaplicy znajduje się pomnik Martyrologii.

W latach 90 XX wieku dokonano powiększenia cmentarza o tereny leżące za torami kolejowymi. Sprawiło to że stał się on ewenementem, gdyż przez jego teren przebiega trasa koszalińskiej kolei wąskotorowej, która jest nadal użytkowana. Przerwa w kursowaniu pociągów miała miejsce w latach 2001-2008, gdy trwał remont. Robotnicy pracujący w głównej części miasta natrafili na płyty nagrobne i ich fragmenty, które służyły do utwardzania dróg. Utworzono z nich lapidarium rzeźby nagrobnej. Odsłonięte zostało 23 maja 2002 roku.

Na terenie Koszalina stare cmentarze niestety uległy splantowaniu i nie zachowały się historyczne nagrobki. Te, której dawniej wystawiano na Starym Cmentarzu były podniosłe i wielkie, z pewnością robiły duże wrażenie, gdyż należały do najbogatszych rodów. Obecnie jednak jest to teren parkowy.

Na nowszym cmentarzu również próżno szukać starszych nagrobków. Większość jest stosunkowo nowa, pamiętają co najwyżej czasy powojenne. W tamtych czasach płyty nagrobne z pewnością były bardziej surowe niż obecnie. Są to mogiły osób, o których w większości pamięć pozostaje wciąż żywa we wspomnieniach żyjących bliskich.

Zapraszamy do projektowania i zamawiania – najkrótsze terminy, najlepsze ceny.

Rzeszów, Stalowa Wola, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Krosno, Dębica, Jarosław, Sanok, Jasło, Łańcut, Przeworsk, Nisko, Ropczyce, Leżajsk, Lubaczów, Nowa Dęba, Kolbuszowa, Ustrzyki Dolne, Strzyżów, Brzozów, Sędziszów Małopolski, Rudnik nad Sanem, Dynów, Nowa Sarzyna, Boguchwała, Lesko, Jedlicze, Głogów Małopolski, Radymno, Zagórz, Pilzno, Sokołów Małopolski, Rymanów, Pruchnik, Tyczyn, Kańczuga, Radomyśl Wielki, Oleszyce, Zaklików, Brzostek, Sieniawa, Dukla, Błażowa, Narol, Cieszanów, Iwonicz-Zdrój, Przecław, Ulanów, Baranów Sandomierski, Kołaczyce