Nagrobki w Rzeszowie są bardzo urozmaicone, wynika to z całą pewnością z okresów dziejowych w jakich powstawały oraz od narodowości i wyznania osób, które je tworzyły.

Na cmentarzu Starym odnajdziemy prawdziwe dzieła sztuki kamieniarskiej, które z pewnością będą zachwycać.

Obecnie zamówienie nagrobka na jeden z Rzeszowskich cmentarzy przebiega w prosty sposób. Wystarczy udać się do jednego z działających w mieście zakładów kamieniarskich i dokonać zamówienia adekwatnie do własnych potrzeb i oczekiwań. Można również samodzielnie zaprojektować nagrobek nie wychodząc z domu, online i w ten sposób zamówić wymagany produkt.

Cmentarz stanowi miejsce pamięci o osobach, które z nami i żyły i które kochaliśmy. Nagrobek stanowi niejako ostatni dar i formę podziękowania. Będzie również miejscem, w którym będziemy modlić się za zmarłego. Zadbajmy więc aby został odpowiednio spersonalizowany i aby oddawał danego człowieka, przy każdej wizycie na cmentarzu nam o nim przypominając.

Ważnym elementem jest kwestia czasu, czyli kiedy należy umieścić nagrobek na cmentarzu. Nie powinno się to odbyć wcześniej niż 6 miesięcy od momentu pogrzebu. Ruchy ziemi, układającej się po rozkopaniu mogą bowiem spowodować zniszczenie kamienia. Powinniśmy zostać o tym poinformowani w zakładzie kamieniarskim.

Rzeszów był miastem królewskim. Zlokalizowany jest w południowo-wschodniej Polsce i stanowi stolice województwa podkarpackiego. Dawniej znajdowała się tutaj siedziba polskiej magnaterii. Na podstawie badań archeologicznych można wnioskować, że osadnictwo na terenie dzisiejszego Rzeszowa miało miejsce już w czasach neolitu. Prawa miejskie miejscowość uzyskała w styczniu 1354 roku od króla Kazimierza Wielkiego. Od tego momentu rozpoczyna się pisana historia tego miasta.

Miejscowość wyróżniała się bardzo dynamicznym rozwojem do momentu wybuchu II wojny światowej. Jej wynikiem było częściowe zniszczenie Rzeszowa. W pierwszych dniach listopada 1939 roku oddziały hitlerowskie dokonały aresztowania większości księży z powiatu i osadzenia ich w więzieniu w mieście. W roku 1941 powstało tu getto dla ludności żydowskiej, która w tamtych czasach stanowiła 30% populacji miasta. Działało ono do lipca 1942 roku. Część Żydów została wywieziona do obozu zagłady, a pozostali rozstrzelani w lasach na północ od miasta.

Wyzwolenie Rzeszowa spod okupacji niemieckiej miało miejsce 2 sierpnia 1944 roku. Odbyło się to dzięki akcji, która została przeprowadzona wspólnie przez I Front Ukraiński Armii Czerwonej, oddziały I Armii Wojska Polskiego oraz żołnierzy rzeszowskiej komórki AK.

Bogata historia miasta oraz ilość zamieszkujących w tej okolicy osób różnych narodowości stanowi element, który ukształtował cmentarze w miejscowości. Na terenie Rzeszowa znajdują się zarówno nekropolie nadal działające, na których odbywają się pochówki jak i takie zabytkowe o wydźwięku historycznym.

Cmentarze Rzeszowa

Cmentarz Wilkowyja

Nadal czynny cmentarz o charakterze komunalnym. Znajduje się na ulicy Cienistej 3. Stanowi największą rzeszowską nekropolię, zajmując obszar 27 hektarów. Założony został w 1972 roku. W jego skład weszły : dawny cmentarz wsi Wilkowyja, cmentarz wsi Pobitno oraz Załęże, założony w 1932 roku oraz przylegający do niego cmentarz ofiar epidemii tyfusu. Pochowanych zostało tu 23 tysiące osób. W obrębie nekropolii znajduję się kaplica oraz krematorium, które otwarte zostało w 2013 roku. Zlokalizowano tutaj również pomniki – Pomnik Dzieci Nienarodzonych, Symboliczna Mogiła Ofiar komunizmu oraz Pomnik Ofiar Obozów Koncentracyjnych.

Cmentarz Pobitno

Nekropolia o charakterze komunalnym znajdująca się w Rzeszowie na ulicy Lwowskiej 33. Jest ona nadal czynna. Do jej otwarcia doszło w styczniu 1910 roku. Zajmuje powierzchnię 7 hektarów i jest podzielona na 36 kwater grobowych. Nekropolia posiada prawny status zabytku. W jej obrębie dokonano pochówków 2500 żołnierzy różnych narodowości w czasie I wojny światowej. Znajdziemy na tym terenie również zbiorowe mogiły Polaków z czasów II wojny światowej, mogiły należące do żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli w kampanii wrześniowej oraz w roku 1944. Znajdują się tu także mogiły należące do niemieckich żołnierzy.

Cmentarz Stary

Jest to nekropolia zabytkowa, stanowiąca najstarszy z zachowanych w mieście cmentarzy. Szacunkowe dane podają iż spoczywa w jej obrębie około 40000 osób. Zajmuje powierzchnię 3,65 hektara. Ulokowana jest pomiędzy rzeką Wisłok a ulicą targową. Był to cmentarz wyznaniowy – rzymsko-katolicki. Otwarcie miało miejsce w 1792 roku, zaś zamknięty został oficjalnie w 1910 roku, jednak sporadyczne pogrzeby odbywały się tutaj do ponownego zamknięcia w 1957 roku. Znajdują się tutaj 622 nagrobki. W roku 1968 uznano teren cmentarza za zabytkowy i w latach 80 XX wieku rozpoczęły się pierwsze prace konserwatorskie, na zniszczonej przez wojnę i wandali nekropolii. Można tu podziwiać prawdziwe dzieła sztuki kamieniarskiej, tworzone przez znanych rzeźbiarzy. Nagrobki mają rozmaite formy – dominuje klasyka jednak spotkać można również takie w kształcie sarkofagu, kolumn, kapliczek, żelaznych krzyży na kamiennych cokołach czy obeliski i murowane grobowce.

Najstarszy cmentarz żydowski w Rzeszowie

Usytuowany był pomiędzy synagogami na ul. Jana III Sobieskiego. Miał charakter wyznaniowy. Powstał w XVI wieku. Obecnie na jego dawnym obszarze znajduje się plac parkingowy, gdyż cmentarz uległ zniszczeniu w czasie działań II wojny światowej. Przed wybuchem wojny na tym terenie znajdowało się wiele zabytkowych nagrobków, z których najstarszy pochodził z 1553 roku.

Cmentarz żydowski na Czekaju

Zlokalizowany przy ulicy Al. Tadeusza Reytana. Nekropolia o charakterze wyznaniowym, obecnie nieczynna. Jej powierzchnia to 2,5 hektara. Założona została w 1849 roku. Wyraźnie widoczny jest podział na część starszą oraz nowszą. Wiele nagrobków zostało zniszczonych w czasie II wojny światowej i wykorzystanych to brukowania ulic. Zachowanych zostało 754 macew, z których większość poniszczona i poprzewracana. Najstarszy nagrobek na tym cmentarzu pochodzi z 1851 roku. W roku 1986 w obrębie nekropoli dokonano prac porządkowych oraz odbudowane zostało ogrodzenie. Na terenie cmentarza znajduje się pomnik – obelisk, który został ufundowany przez Żydów z Rzeszowa, którzy przeżyli wojnę, ustawiony został na grobie pomordowanych podczas Holokaustu Żydów.

Cmentarz żydowski na placu Ofiar Getta

Nieczynny kirkut żydowski. Znajduje się na placu Ofiar Getta. Powstał na Przełomie XVI i XVII wieku. Z tego terenu zachowało się kilkanaście nagrobków. Został niemal doszczętnie zniszczony w 1942 roku. Cmentarz upamiętniony jest bazaltowym głazem, na którym znajduje się tablica pamiątkowa, zawierająca napis : „ W tym miejscu znajduje się XVI – wieczny cmentarz żydowski zniszczony w czasie II wojny światowej przez hitlerowskiego okupanta. W lecie 1942 roku gromadzono tutaj Żydów przed wywiezieniem do obozów zagłady”.

Cmentarz żołnierzy radzieckich

Nekropolia zlokalizowana przy ulicy Lwowskiej. Spoczęło tutaj 2224 żołnierzy I Frontu Ukraińskiego, którzy polegli w walkach o wyzwolenie miasta. Obecnie 579 pochowanych na nekropoli to osoby zidentyfikowane. Wszystkie nagrobki mają formę betonowej ramy wypełnionej ziemią, u szczytu każdej znajduje się betonowa poduszka zawierająca pięcioramienną gwiazdę. W centrum nekropoli znajduje się wysoka stela, na jej szczycie znajduje się pięcioramienna gwiazda, zaś u dołu tablica w dwóch językach, o treści : „ 1920-1944/ BOHATEROWI MŁODEJ GWARDII/ IWANOWI TURKIENICZOWI/ SPOŁECZEŃSTWO WOJEWÓDZTWA RZESZOWSKIEGO”. Na cmentarzu zachowały się 74 mogiły. Na 10 z nich znajdują się nagrobki imienne w różnej formie, powstałe na życzenie rodzin pochowanych. Są one dwujęzyczne lub w języku rosyjskim.

Rzeszów jest miastem historycznym o dużym znaczeniu dla Polski. Miało tu miejsce wiele tragicznych wydarzeń, czego pamiątki widzimy na cmentarzach w postaci nagrobków bądź na tablicach, które stanowią upamiętnienie istniejących dawniej nekropolii.

Zapraszamy do projektowania i zamawiania – najkrótsze terminy, najlepsze ceny.

Rzeszów, Stalowa Wola, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Krosno, Dębica, Jarosław, Sanok, Jasło, Łańcut, Przeworsk, Nisko, Ropczyce, Leżajsk, Lubaczów, Nowa Dęba, Kolbuszowa, Ustrzyki Dolne, Strzyżów, Brzozów, Sędziszów Małopolski, Rudnik nad Sanem, Dynów, Nowa Sarzyna, Boguchwała, Lesko, Jedlicze, Głogów Małopolski, Radymno, Zagórz, Pilzno, Sokołów Małopolski, Rymanów, Pruchnik, Tyczyn, Kańczuga, Radomyśl Wielki, Oleszyce, Zaklików, Brzostek, Sieniawa, Dukla, Błażowa, Narol, Cieszanów, Iwonicz-Zdrój, Przecław, Ulanów, Baranów Sandomierski, Kołaczyce