Ceremonia pogrzebowa świecka a katolicka

///Ceremonia pogrzebowa świecka a katolicka

Ceremonia pogrzebowa świecka a katolicka

Niemal od zawsze zauważalne są widoczne różnice pomiędzy ceremoniami pogrzebowymi świeckimi, a tymi związanymi z obrządkami religijnymi. Analizując przebieg pochówku zmarłych w obydwu wersjach można dopatrzeć się licznych zapożyczeń, które z całą pewnością pojawiły się z biegiem lat.

Pierwszą i podstawową różnicą jest osoba prowadząca ceremonię. W czasie obrządku katolickiego jest to ksiądz, natomiast wedle zasad świeckich całość obrzędów prowadzi mistrz ceremonii. W Polsce jest obecnie około 20 takich osób. Zawodu tego można nauczyć się poprzez ukończenie odpowiedniego kursu, jednak nie cieszy się on zbyt wysoką popularnością. Osoba taka dba o cały przebieg pogrzebu, jego scenariusz i dopełnienie całości obrzędów. Przed ceremonią musi on rozpocząć swoją pracę – przeprowadza wywiad z rodziną osoby zmarłej, na podstawie którego przygotowuje wspomnienie o danej osobie, które następnie trafia do akceptacji bliskich i dopiero może zostać wygłoszone w trakcie uroczystości.

Wspomnienie o zmarłym jest również elementem pogrzebu świeckiego raczej nie spotykanym w czasie obrządków katolickich. Bliscy osoby zmarłej mają wpływ na jego tworzenie. Całość natomiast wygłaszana jest przez mistrza ceremonii.

Pamiętajmy również, że ważny element pogrzebu katolickiego stanowią odmawiane w intencji duszy osoby zmarłej modlitwy. Nie znajdziemy tego na pogrzebach świeckich. Ksiądz zarówno w czasie uroczystości kościelnych jak i tych na cmentarzu prosi o wstawiennictwo za zmarłym i przyjęcie go do Królestwa Bożego. Jest to zgodne z wiarą osoby, która odeszła oraz jej rodziny. Stanowi również element pożegnania i pogodzenia się ze śmiercią.

Pogrzeby katolickie i świeckie różnią się pomiędzy sobą, jednak coraz częściej dostrzegamy podobieństwa. Na pogrzebach osób wierzących pojawiają się fragmenty, w czasie których bliscy wygłaszają krótkie wspomnienie o zmarłym, które ma pomóc w jego zapamiętaniu. Również muzyka na cmentarzu dawniej pojawiała się jedynie w świeckich obrządkach. Dziś różnego rodzaju instrumenty, najczęściej dęte możemy spotkać na pogrzebach katolickich. Różnica polega na tym, że katolicy decydują się zwykle na odegranie religijnej pieśni żałobnej, natomiast ateiści i inne osoby chowane w obrządku świeckim na dźwięki muzyki klasycznej.

2016-05-18T08:58:32+00:00Maj, 2016|Informacje|0 komentarzy

Zostaw komentarz