Umieszczanie cytatów na nagrobkach jest niezwykle popularne niezależnie od wyznania. Jednakże wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że na podstawie napisu jaki został umieszczany na płycie nagrobnej w przeważającej ilości przypadków możliwe jest określenie przynależności religijnej osoby, która w danym miejscu spoczęła na wieki.

Zjawisko to obserwujemy jedynie na cmentarzach komunalnych gdzie mamy do czynienia z wielowyznaniowością osób pochowanych. Oczywiście części grobów nie określimy, gdyż stosowane cytaty mogą być całkowicie świeckie. Uzależnione jest to oczywiście od woli rodziny i najczęściej dyktowane siłą przywiązania zmarłego do swojej wiary.

Jeśli osoba, która odeszła była silnie wierząca, praktykująca to rodzina najczęściej decyduje się na wyrażenie tego przywiązania odpowiednim cytatem. W sytuacji natomiast odwrotnej na nagrobkach umieszcza się świeckie cytaty, które pokazują smutek i żal.

Przykładowo na nagrobkach chrześcijańskich znajdziemy elementy zaciągnięte z Pisma Świętego, słowa „Ave Maria” czy nawiązania do Jezusa Chrystusa. Świadkowie Jehowy na nagrobkach swoich bliskich najczęściej umieszczają słowa „oczekuje na zmartwychwstanie”.

Religie różnią się pomiędzy sobą wieloma elementami. Celebracja pochówku jest zwykle odmienna, jednak również inaczej podchodzimy do przygotowania nagrobka dla bliskiej nam osoby. Wchodząc na cmentarz zazwyczaj następuje w naszym wnętrzu moment wyciszenia i zastanowienia się nad przemijaniem i życiem. Idąc alejkami do grobu naszych bliskich mamy możliwość czytania wielu cytatów, które przywołują na myśl naszą wiarę i miłość do bliskich, którzy odeszli. Większość z nas najczęściej nie zwraca większej uwagi na takie elementy, które w subtelny sposób odróżniają od siebie groby osób różnych wyznań znajdujące się na jednym cmentarzu. A leżą oni tam obok siebie identycznie jak żyjemy obok siebie w życiu. Wiedza taka daje nam możliwość jeszcze dokładniejszego poznania innych wyznań.