Jeśli w najprostszych słowach mielibyśmy ująć czym jest nekrolog to określilibyśmy go jako informację o śmierci konkretnej osoby, podaną do ogólnej wiadomości. Po śmierci kogoś z naszych bliskich zamieszcza się go najczęściej w miejscowych gazetach aby poinformować okolicznych mieszkańców o odejściu i planowanym pogrzebie.

Nie zawsze jesteśmy w stanie osobiście poinformować każdego kto znał naszego bliskiego o zgonie i planowanych uroczystościach. Zadaniem nekrologu jest uczynić to w naszym imieniu i niejako zaprosić na pogrzeb każdego kto odczuje taką potrzebę.

Nekrologi informacyjne w gazetach zamieszcza najczęściej rodzina. Natomiast inne osoby mogą stworzyć np. właśnie na łamach prasy nekrolog dotyczący danego człowieka, stanowiący wyraz szacunku, przekazanie kondolencji oraz opisujący zmarłego. Nekrologi mogą być krótkie i długie. Może to być krótka adnotacja informacyjna, a może to być artykuł w prasie, audycja w radiu lub program w telewizji, które ukażą danego człowieka w odpowiednio podniosłym i eleganckim tonie.

Co powinien zawierać nekrolog?

 • Imię i nazwisko osoby zmarłej,
 • Datę śmierci (opcjonalnie),
 • Informacje dotyczące planowanego pochówku (opcjonalnie),
 • Kondolencje dla rodziny (opcjonalnie),
 • Wyrazy szacunku dla zmarłego,
 • Symbole religijne precyzujące do jakiej wspólnoty wyznaniowej przynależała osoba zmarła,
 • Informacja o okolicznościach śmierci,
 • Formułę otwierającą nekrolog np. „ze smutkiem/żalem zawiadamiany…”
 • Informację o tym czego dotyczy dana notka czyli o śmierci „zmarła/zmarł..”
 • Informację o nadawcy przedstawianej wiadomości, np. „pogrążona w smutku rodzina”,
 • Inne informacje dodatkowe jeśli zachodzi takowa potrzeba.

Nekrolog to forma informacji, jak również wyrażenia żalu i przekazania kondolencji w mało natarczywy sposób. W prawdzie nieliczni z nas śledzą nekrologi w gazetach, jeśli jednak śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych w podeszłym wieku to najczęściej trafi bez problemu do osób, które znały zmarłego, gdyż starsi zdecydowanie częściej sprawdzają czy nie odszedł ktoś z ich znajomych.