Zgodnie z obowiązującym polskim prawem na terytorium Rzeczypospolitej dopuszczalne są dwa rodzaje cmentarzy. Są to jednostki komunalne oraz wyznaniowe. Pierwsze z nich są przeznaczone do pochówku każdego bez względu na religię do jakiej przynależy, jak również dla ateistów. Drugie skierowane są do wyznawców konkretnych religii i najczęściej znajdują się przy określonych świątyniach, będąc jednocześnie przez nie zarządzane.

Charakterystyczną odmianą cmentarzy, jakie możemy zauważyć w wielu miejscach w kraju są cmentarze wojskowe. Są one miejscami czci historycznej. Jednak jednocześnie stanowią niejako cmentarze komunalne. Pochowani są na nich żołnierze najczęściej walczyli po różnych stronach barykady. W czasie tworzenia takich jednostek dla nikogo nie była ważna przynależność religijna, liczyło się jedynie oddanie hołdu bohaterom, którzy polegli w walce. Tak więc w takich miejscach możemy spotkać osoby najróżniejszych wyznań.

Pośród cmentarzy wyznaniowych jakie istnieją w Polsce wyróżniamy kilka największych grup zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego:

  • Rzymskokatolickie,
  • Ewangelickie,
  • Żydowskie,
  • Prawosławne,
  • Inne.

Wiele cmentarzy żydowskich nosi dziś miano zabytków. Dawniej osoby tego wyznania stanowiły znacznie liczniejszą grupę w naszym kraju, tak więc znajdowało się tutaj również wiele miejsc pochówku przeznaczonych jedynie dla nich.

Obecnie ludzie podróżują i osiedlają się na całym świecie. Stąd również z czasem pojawiają się różnego rodzaju cmentarze wyznaniowe. Jednakże w Polsce nadal najpowszechniejszym wyznaniem pozostaje wiara chrześcijańska. Tak więc innych cmentarzy jest zdecydowanie mniej a osoby utożsamiające się z różnymi religiami chowane są na cmentarzach komunalnych.