Gdy zamawiamy pomnik na grób bliskiej nam osoby najczęściej już nieco opadną emocje związane ze śmiercią i całym obrządkiem pogrzebowym. Zajmujemy się tym na spokojnie. Udajemy się do zakładu kamieniarskiego oglądamy dotychczasowe realizacje i propozycje. Zastanawiamy się nad tym jaka była osoba, która odeszła i dopasowujemy nagrobek bezpośrednio do niej.

Informacjami, które muszą się znaleźć na grobie są imię, nazwisko oraz daty urodzenia i śmierci. Pozostałe elementy są już opcjonalne. Coraz powszechniej stosowaną praktyką jest umieszczanie na kamieniu wizerunków osób świętych. Pośród najpopularniejszych znajdują się rozmaite oblicza Matki Boskiej oraz Jezusa Chrystusa.

Jednak zauważalny jest również stosunkowo nowy trend. Wiele osób bardzo religijnych jest silnie związana z postacią konkretnego świętego. Do niego się modli, jemu oddaje się w opiekę. Rodzina wiedząc o tym często przynosi do zakładu kamieniarskiego wizerunek świętego wyrażając życzenie aby umieścić go na pomniku.

Dzięki nowej technologii jest to możliwe. Zdjęcie zostaje zeskanowane i wprowadzone do specjalnego programu graficznego. Następnie grafik odpowiednio dopasowuje je do wymagań kamiennego pomnika. Efekt pracy oceniany jest na ekranie komputera bądź na wydruku przez klienta. Gdy projekt zostanie zaakceptowany wzór zostaje wydrukowany na specjalnej folii. Przy jej pomocy urządzenie o nazwie plotek z dokładnością do 1/100 milimetra wykonuje dany wzór na kamieniu. Wykorzystuje się w tym celu tzw. metodę piaskowania. Jest ona stosunkowo nowa i daje ogromne możliwości, gdyż poszczególne elementu mogą być różnej głębokości, dzięki czemu osiągniemy obraz niemal trójwymiarowy.

Nagrobek stanowi element pozostający trwale jako miejsce pamięci po osobach, które od nas odeszły. Najczęściej więc czuwamy nad jego pięknym wyglądem i dopasowaniem do konkretnej osoby. Chcemy aby podczas odwiedzin na cmentarzu nam o niej przypominał i pomagał pielęgnować pamięć. Wizerunek świętego, który za życia był ważny dla zmarłego również jest elementem troski, dbałości o szczegóły oraz tęsknoty.