Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem, pracodawcy są zobowiązani do udzielenia krótkiego, 1-, 2-dniowego urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci członka rodziny. Komu należą się dwa dni, a kto nie będzie mógł skorzystać z tego przywileju?

Liczba dni wolnych wynika z rozporządzenia resortu pracy.

Liczba dni jakie przysługują pracownikom etatowym do wykorzystania z tytułu śmierci bliskiego członka rodziny wynikają bezpośrednio z regulacji rozporządzenia resortu pracy z 15.05.1996r.

W szczegółach regulacji czytamy, że (paragraf 15) pracodawcy nie mogą odmówić pracownikowi wykorzystania urlopu okolicznościowy w tego typu okolicznościach. Co ważne – tego typu zwolnienie z obowiązków zawodowych należy się także tym osobom, które skorzystały z takiego przywileju nawet kilkukrotnie w ciągu roku.

Jak złożyć wniosek o urlop na pogrzeb?

Przedsiębiorca może udzielić pracownikowi urlopu okolicznościowego na pisemny wniosek, w którym zawiera się:

  • powód urlopu z uzasadnieniem,
  • określenie liczby dni urlopu (w zależności od maksymalnej liczny, jakie przysługują członkowi rodziny 1 lub 2 dni),

W zależności od oczekiwań pracodawcy, ten może oczekiwać także przedstawienia odpisu aktu zgonu (przed urlopem lub po).

Warto wiedzieć: urlop okolicznościowy z tytułu śmierci bliskiej osoby jest płatny, tj. tak samo jak w przypadku urlopy wypoczynkowego.

Ile dni urlopu na pogrzeb przysługuje pracownikowi?

Z tytułu Rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Socjalnej:

2 dni przysługują w przypadku śmierci:

  • ojca (lub ojczyma),
  • matki (lub macochy),
  • dziecka,
  • małżonka.

1 dzień przysługuje w przypadku śmierci *:

  • dziecka,
  • babki,
  • siostry lub brata,
  • teścia lub teściowej.

* 1 dzień urlopu z powodu śmierci przysługuje także pracownikom, które opiekowały się osobą trzecią lub finansowały jego utrzymanie.