Cmentarze katolickie ze względu na dominującą kulturę wyznaniową są w Polsce bardzo popularne. Osoby silnie zagorzałe w swojej wierze nie wyobrażają sobie złożenia swoich szczątków w innym miejscu niż właśnie takie. Silne przywiązanie do kościoła wielu Polaków sprawia, że te cmentarze są równie często spotykane co komunalne czyli takie na których może spocząć każdy z nas.

Jednostki wyznaniowe – katolickie umiejscawiane są najczęściej przy kościele. Ich zarząd znajduje się również w danej parafii. Więc to właśnie tam należy załatwiać wszelkie formalności związane z pochówkiem. Powstanie i ewentualne powiększanie takiego cmentarza odbywa się w obrębie terenu należącego do kościoła, jednak z uwzględnieniem planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie działania tego typu muszą również jak w przypadku cmentarzy komunalnych zostać poparte pozytywnym orzeczeniem wydanym przez odpowiedniego inspektora sanitarnego.

W przypadku gdy zapada decyzja o likwidacji cmentarza wymagane jest przede wszystkim przedstawienie zgody na takie działanie inspektora sanitarnego, który wyda stosowane orzeczenie. Wszelkie inne decyzje związane z danym cmentarzem takie jak zgody na pochówek, udostępnianie kaplicy oraz dbanie o całą powierzchnię cmentarza należą do zarządu. W tej ostatniej kwestii kluczowe są zaopatrzenie w wodę, ustawienie pojemników na śmieci oraz systematyczne ich usuwanie.

Przyjęte jest, że na cmentarzach katolickich znajdujących się w sąsiedztwie kościołów chowani są najczęściej wierni należący do danej parafii. Jeśli osoba zmarła mieszkała nieopodal i w swoim życiu przynależała do określonego kościoła, uczestniczyła w nabożeństwach to z całą pewnością decyzja o jej pochówku w danym miejscu będzie pozytywna.

Problemem wielu cmentarzy katolickich jest fakt, iż mają one ograniczoną powierzchnię a co za tym idzie często brakuje miejsca na nowe pochówki. Jeśli nie ma możliwości powiększenia ich obszaru kościół zmuszony jest odmawiać pochówku i kierować rodziny na inne większe cmentarze katolickie nieopodal bądź na cmentarze komunalne.