Polska jest krajem o bogatej historii. Na terytorium naszego kraju toczyło się wiele wojen. Dokonania wielu osób stały się chlubą narodu. W czasie odbywania podróży po Polsce możemy odnaleźć liczne niepowtarzalne miejsca pamięci. Znajdują się one zarówno w obrębie cmentarzy jak i na ulicach miast. Zdarza się, że są niezauważane, wręcz pomijane. Niekiedy natomiast znajdują się nawet w przewodnikach regionalnych, które zachęcają do poznania danej lokalizacji i jej historii.

Jednym z miejsc gdzie można zauważyć, że historia pozostaje żywa jest Ulanów na Podkarpaciu. W tej miejscowości na cmentarzu parafialnym znajdują się liczne miejsca, które nie pozwalają zapomnieć o tym co było. Zlokalizowane tu są mogiły powstańców – kpt. Jana Szulca, kpt. Jana Zgórka, Mogiła ustawiona jako oddanie czci powstańcom z roku 1863, na której umieszczony jest stalowy krzyż z zlokalizowaną u szczytu koroną cierniową. Wśród pozostałych wymienić należy mogiłę zbiorą ofiar z 1939 roku, zbiorową mogiłę nieznanych żołnierzy poległych w latach 1914-1918 a także nagrobek Katyń 1940, który ustawiony został w roku 1980 jako element czci i upamiętnienia losu zabitych oficerów.

W miejscowości Gołdap nieopodal wschodniej granicy naszego kraju usytuowany jest cmentarz ewangelicki pochodzący z XIX wieku. Na terenie tym znajdują się liczne nagrobki oraz krzyże pochodzące z przełomu XIX i XX wieku. Znajdziemy tu również zbiorowe mogiły osób, które poległy w trakcie działań I wojny światowej. Jak również płyty, które upamiętniają żołnierzy walczących w tym czasie. U wejścia na cmentarz ustawiono pomnik w formie wielkiego głazu, który upamiętnia pokolenia niemieckie zamieszkujące dawniej miasto.

Na terenie polski znajduje się wiele pomników, które stanowią miejsca pamięci. Wystawiane są one aby ukazać wagę tego co robili nasi przodkowie, abyśmy pamiętali i nie zapomnieli. Wiele osób w dniu wszystkich świętych składa kwiaty i zapala znicze pod pomnikami, oraz na zbiorowych mogiłach, także dlatego że oni sami nigdy nie odnaleźli swoich bliskich, których utracili w wyniku działań wojennych.