W 2024 roku wysokość zasiłku pogrzebowego pozostaje bez zmian w stosunku do lat poprzednich i nadal wynosi 4000 zł. Przysługuje on osobom, które poniosły koszty pogrzebu lub są zobowiązane do ich pokrycia. Jeśli koszty pogrzebu zostały poniesione przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, przysługujący zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi.

Zasiłek pogrzebowy to nic innego jak zwrot poniesionych kosztów pogrzebu. W ramach zasiłku uwzględniane są koszty związane z pochówkiem, takie jak trumna, ceremonia pogrzebowa, czy inne wydatki związane z ostatnimi pożegnaniami. Warto pamiętać, że zasiłek przysługuje nie tylko rodzinie zmarłego, ale także innym osobom i instytucjom, które udokumentują poniesione koszty.

W 2024 roku planowana jest znacząca podwyżka zasiłku pogrzebowego, która wzrośnie aż o 3000 złotych. Ta istotna zmiana ma na celu dostosowanie świadczenia do rosnących kosztów pochówku, na które wpływ mają między innymi inflacja oraz wyższe wynagrodzenie minimalne. Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł. Projekt nowelizacji ustawy zakłada podwyższenie zasiłku do 7000 zł od lipca 2024 roku, a także coroczną waloryzację o wskaźnik inflacji za poprzedni rok. W szczególnych sytuacjach będzie można otrzymać dodatkowe 2000 zł zasiłku celowego z pomocy społecznej na koszty pogrzebu.