Śmierć dziecka zawsze jest wielką tragedią, szczególnie dla rodziców. W kwestii odejścia maleństwa nienarodzonego elementy związane z pogrzebem regulowane są przez prawo. Jeśli dziecko zmarło przed 22 tygodniem ciąży to zgon kwalifikowany jest od strony medycznej jako poronienie i rodzice nie mają obowiązku organizacji pochówku. Jeśli jednak sobie tego życzą obowiązują ich takie same zasady jak w przypadku gdy śmierć nastąpi po 22 tygodniu ciąży.

W przypadku śmierci dziecka nienarodzonego po 22 tygodniu ciąży, rodzice muszą pobrać ze szpitala kartę zgonu oraz pisemne zaświadczenie o narodzinach malucha. Takie dokumenty przysługują każdemu zmarłemu dziecku bez względu na etap na jakim zakończona została ciąża. Jeśli pojawiają się trudności lub niemożność ustalenia płci dziecka, rodzice mają możliwość wpisania płci na zasadzie „uprawdopodobnienia płci” na podstawie odczuć matki.

Na bazie dokumentów wydanych przez szpital w Urzędzie Stanu Cywilnego rodzice otrzymują akt urodzenia z odpowiednią adnotacją, o martwym urodzeniu lub, iż żyło zaledwie kilka minut. Jeśli śmierć miała miejsce w szpitalu zakład pogrzebowy odbiera stamtąd zwłoki malucha, jeśli natomiast w domu, rodzice mogą sami przewieść je do odpowiedniej firmy.

Pogrzeb w obrządku katolickim dziecka zmarłego przed narodzinami jest niezgodny z zasadami obowiązującymi w wierze. Duchowni dopuszczają jednak możliwość skropienia trumny wodą święconą na zakrystii i pobłogosławienia oraz organizacji mszy dla bliskich po zakończeniu ceremonii. Nie ma znaczenia czy dziecko zmarło przed narodzeniem czy krótko po nim rodzice mogą wnioskować o odprawienie ceremonii w obrządku wobec „ostatniego pożegnania dziecka nie ochrzczonego”. Podjęcie takiej decyzji leży w gestii księdza, za jej podstawę uznaje się udowodnienie iż rodzice mieli zamiar ochrzcić swoją pociechę. Jeśli pojawiłaby się odmowa rodzice mają możliwość odwołania się od niej do biskupa.

Gdy dochodzi do śmierci dziecka nienarodzonego rodzice mają uprawnienia do uzyskania jednorazowej zapomogi na pokrycie kosztów pogrzebu, na podstawie odpowiednich dokumentów:

  • Odpowiedni wniosek o wydanie zasiłku pogrzebowego,

  • Akt zgonu – jeśli dziecko urodziło się martwe to akt urodzenia z adnotacją o martwych narodzinach,

  • Dokumenty, które potwierdzają pokrewieństwo – skrócone odpisy z Urzędu Stanu Cywilnego,

  • Oryginały rachunków świadczące o poniesionych kosztach.