Jeśli osoba zmarła nie pozostawiła po sobie testamentu, który konkretne osoby musiałyby wykonać zgodnie z postanowieniami prawa, wówczas obowiązują podstawowe zasady dziedziczenia ustawowego. Są one określane przez konkretne paragrafy, których należy się ściśle trzymać i ich dopełnić.

Przeprowadzenie sprawy spadkowej jest z całą pewnością najłatwiejsze w momencie gdy zmarły nie posiadał licznej rodziny a upoważniona do dziedziczenia po nim jest jedynie jedna osoba. Wówczas potrzebuje ona jedynie określonego orzeczenia sądowego, które pozwoli jej na wejście w posiadanie spadku i rozpoczęcie pełnoprawnego zarządzania nim.

Prawo określa również osoby upoważnione do dziedziczenia. W pierwszej kolejności jest to małżonek, pod warunkiem, że w chwili śmierci pozostawał w pełnoprawnym związku małżeńskim z osobą, która odeszła. Następnie są to dzieci, wnuki, prawnuki. Dalej dziedziczą rodzice i rodzeństwo oraz potomkowie rodzeństwa.

Dla prawa spadkowego charakterystyczna jest tzw. zasada wzajemności, która oznacza, że wnuk może otrzymać spadek po swoim dziadku, jednak dziadek nie może dziedziczyć po swoim wnuku lub np. dziecko rodzeństwa może otrzymać spadek po wuju, jednak wujek nie otrzyma spadku po siostrzeńcu bądź siostrzenicy.

W pierwszej kolejności dziedziczą krewni znajdujący się w najbliższej linii pokrewieństwa do osoby zmarłej. Kolejni dalsi krewni zyskują prawo do otrzymania spadku w momencie gdy nie ma osób dziedziczących bezpośrednio lub gdy z jakichś przyczyn zrzekają się one prawa do spadku. Przeprowadzenie sprawy spadkowej i dokładne załatwienie wszelkich formalności może stanowić spory problem. W wielu przypadkach warto skorzystać z porady lub wsparcia radcy prawnego bądź adwokata, który pomoże przebrnąć nam przez plątaninę przepisów i dopełnić wszystkiego w zgodzie z literą prawa. Przeprowadzenie postępowania spadkowego jest niezbędne abyśmy mieli możliwość zamknięcia wszelkich spraw urzędowych, bankowych czy majątkowy lub lokalowych po osobie, która odeszła.