Zgodnie z prawem jakie obowiązuje w Polsce możliwe jest funkcjonowanie dwóch rodzajów cmentarzy. Pierwsze z nich to komunalne, drugie zaś wyznaniowe. Zdecydowanie największe pod względem powierzchni są te przeznaczone dla każdego nie zależnie od jego wiary.

Cmentarze komunalne

Znajdują się w niemal każdej większej miejscowości, jednak nie tylko. Mogą być utworzone przez gminę na odpowiednim obszarze po uzyskaniu pozytywnej opinii głównego inspektora sanitarnego. Podobnie jego zgoda jest wymagana jeśli rada gminy bądź miasta planuje rozszerzenie przestrzeni zajmowanej przez cmentarz bądź jego likwidację. Na cmentarzu komunalnym może spocząć każda osoba niezależnie od wyznania. W tego rodzaju miejscach znajdziemy wiele ciekawych symboli pochodzących z różnych religii. Znak krzyża nie jest tu obecny na każdym kroku.

Cmentarze wyznaniowe

O utworzeniu tego typu cmentarza decydują odpowiednie władze kościelne, podobnie jak o jego poszerzeniu czy likwidacji. Jednakże w każdej z sytuacji muszą one również brać pod uwagę opinię głównego inspektora sanitarnego oraz plany zagospodarowania przestrzennego na danym obszarze. Pośród najczęstszych cmentarzy wyznaniowych w Polsce znajdują się katolickie, żydowskie (często zabytkowe), poewangelickie i inne. Umiejscowione są one najczęściej w bliskim sąsiedztwie kościołów, które stanowią ich zarząd. Podstawowym założeniem cmentarzy wyznaniowych jest fakt iż spocząć na nich mogą jedynie osoby związane z konkretną wiarą.

Podróżując po Polsce możemy się spotkać również z licznymi cmentarzami wojennymi i symbolicznymi. Przykładem jest zlokalizowanie w rejonach górskich cmentarzy z pamiątkowymi tabliczkami, które przypominają o ilości osób, które zginęły w czasie wycieczek na szlakach lub z nich zbaczając. Cmentarze wojenne natomiast zwykle dzielą się na części poświęcone żołnierzom różnych narodowości, co często spotyka się z krytyką umieszczania na wieczny spoczynek obok siebie stron ze sobą walczących.