Przemysł pogrzebowy w Stanach Zjednoczonych jest dość urozmaicony. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest wielokulturowość tego wielkiego kraju. Zrzesza on bowiem ogromną ilość ludności najróżniejszego pochodzenia.

Mieszkańcy USA zjeżdżali na te ziemie w poszukiwaniu lepszego życia z wielu zakątków globu. Skutkiem tego jest ogromna tolerancja, uwielbienie wolności jak i rozbudowana kultura pogrzebowa.

Na terenie amerykańskich cmentarzy znajdziemy rozmaite nagrobki. Wiele z nich posiada bogatą historię, która tłumaczy właśnie taki a nie inny ich wygląd. Część jest bardzo standardowa, stonowana i nie przyciąga wzroku.

Historyczne nagrobki
Znajdziemy je chociażby na licznych cmentarzach narodowych. Piękne, podniosłe budowle były wystawiane przede wszystkim osobom wielce zasłużonym. Są to najczęściej wielkie murowane grobowce, z dużą ilością zdobień, zawierają przesłania, ważne informacje o konkretnym człowieku. Wiele z nich stanowi obiekty turystyczne, chętnie odwiedzane przez zwiedzających.
Historyczne nagrobki znajdziemy również na niewielkich cmentarzach w mniejszych miasteczkach jak i w starych częściach dużych cmentarzy. Były to najczęściej niewielkie cokoły z pionowymi tablicami. Ich kształt był surowy, można wręcz powiedzieć kanciasty – kwadratowa lub prostokątna płyta zawierająca podstawowe dane zmarłego. Obok niej na ziemi lub trawie składane były i są do dnia dzisiejszego kwiaty oraz znicze przez najbliższych członków rodziny.

Wiele historycznych grobowców przypomina kształtem wielkie wrota, wypełnione figurami, zdobieniami i informacjami. W ich sąsiedztwie często umieszczone są niewielkie ławeczki, na których zwiedzający mogą usiąść i oddać się zadumie.

Nagrobki dziś
Nowoczesne cmentarze w Stanach Zjednoczonych pojadają pewną charakterystyczną cechę, która jest w niektórych częściach świata negatywnie komentowana. A mianowicie dziś nagrobek sprowadza się jedynie do niewielkiej płytki z imieniem, nazwiskiem oraz datami urodzenia i śmierci ułożonej płasko na ziemi. Pojawiły się one ze względów praktycznych. Po takich płytkach i pomiędzy nimi może przejechać duża kosiarka. Daje to możliwość lepszego dbania o otoczenie grobów. Współczesne nekropolie w USA przypominają pięknie wypielęgnowane parki. Drzewa są idealnie równo posadzone, trawa przystrzyżona.

Przeciwnicy wskazują, iż jeżdżenie kosiarką po grobach jest bezczeszczeniem zmarłych. Zwolennicy natomiast iż znacznie przyjemniej jest odwiedzić taki zadbany cmentarz. Jak jest w istocie? Pozostaje to do indywidualnej oceny.

W Polsce pojawiają się głosy, iż nasze nagrobki są w mniejszym lub większym stopniu indywidualne i dopasowane swoim wyglądem do osoby, która odeszła. Daje to poczucie różnorodności, takie jak obserwujemy w społeczeństwie. Każdy jest inny, a nagrobek ma być formą pamięci o zmarłym powinien więc pasować do osoby, która odeszła. Przy wejściu na polski cmentarz obserwujemy umiejętności rzemieślników, którzy swoim kunsztem sprawili, iż w nekropolii stajemy niejako w tłumie różnych ludzi, odmiennych osobowości.

Takiego zjawiska nie ma na nowoczesnych cmentarzach w Stanach Zjednoczonych. Ułożone w trawie płytki sprawiają, iż właściwego grobu szukamy dłużej i rozróżniamy je jedynie na podstawie umieszczonego na nich nazwiska. Stanowią one niejako płyty pamiątkowe, świadczące o tym, że człowiek o takim nazwisku żył w takich latach. Nie ma w nich nic z ich indywidualności, która pozostanie jedynie w pamięci bliskich osób.

Historia nagrobków
Wystawianie imponujących nagrobków osobom ważnym w społeczeństwie pochodzi już z czasów starożytnych. Tam największe wrażenie robiły egipskie piramidy budowane dla faraonów oraz ich rodzin. Z czasem nagrobki nieco zmalały ale również miały zwracać na siebie uwagę i budować pamięć o życiu znanej osobistości.

Nagrobki najczęściej były tworzone z kamienia, w dawnych plemionach zdarzały się drewniane, czasem opierały się jedynie na usypaniu kopca. W niektórych kulturach nie funkcjonują cmentarze i nagrobki, ponieważ ciała są np. niszczone przez ptaki lub topione w rzekach.

Obecne kształty i wzory nagrobków ewoluowały przez wieki. Rzemieślnicy pokazywali coraz nowsze prace. Modne stało się tworzenie ich na indywidualne zamówienie. Pomniki stawiane specjalnie dla konkretnej osoby były popularne również w Stanach Zjednoczonych. Dodawano symboliczne zdobienia, które również stanowiły o zmarłym człowieku.

Co widzimy dziś
Nagrobki jakie obecnie powstają na amerykańskich cmentarzach rodzą kontrowersję. Jednak można z nich odczytać jeszcze jedno ważne przesłanie, które jest niezwykle istotne dla amerykańskiego społeczeństwa. A mianowicie, mowa tu o równości. Powszechna w tym kraju tolerancja i zróżnicowanie etniczne, sprawiają, że bardzo ważna dla przeciętnego człowieka staje się równość.

Wystawienie takich samych nagrobków dla każdego świadczy iż dzięki niewielkiej płytce będą pamiętani, jednak wszyscy ludzie czy to za życia czy po śmierci pozostają sobie równi i są tak samo traktowani. Za najważniejszą uznaje się pamięć i modlitwę a nie wystawianie wielkiego cokołu na cmentarzu.

Pomniki
Na niektórych cmentarzach zaobserwujemy również nagrobki w kształcie figur. Postaci najczęściej wykonane przez znakomitych rzeźbiarzy obrazują w najlepszy możliwy sposób zmarłego człowieka. Pokazuje nam to jak dana osoba wyglądała i pomaga wyrobić sobie zdanie jaka była w istocie i lepiej zapamiętać czego dokonała.

Tworzenie pomników ma również swoje źródło w historii antycznej, jednak tutaj miało odmienne znaczenie. W grobowcach władców umieszczano bowiem figury, które ich przedstawiały aby w razie zniszczenia ciała, które było przed tym zabezpieczane balsamowaniem, dusza miała miejsce do odpoczynku. Było to zgodne z wierzeniami danych ludzi. W późniejszym czasie takie rzeźby stanowiły już jedynie element pamięci o danej osobie.

Rodzaje nagrobków
Znajdziemy najróżniejsze rodzaje nagrobków na cmentarzach. Jednym z nich są mauzolea, które powstawały najczęściej jako miejsce złożenia zabalsamowanego ciała ważnej osobistości. Innym są wspomniane wyżej rzeźby, jak również płyty w kształcie zagłówków, umiejscawianie w miejscu gdzie znajduje się głowa zmarłego. Widoczne są również obeliski, przypominające wysokie słupy zwężane ku górze, często kojarzone są jako symbol masoński, jest to element symbolizujący życie wieczne.

Historycznie duże znaczenie mają również sarkofagi, które tworzono w grobowcach oraz podziemiach świątyń. Stele, które dawniej przypominały dzisiejsze nagrobki. Były one rodzajami płaskorzeźb, indywidualnie dopasowanych do osób zmarłych.

Do kształtu nagrobków jaki obserwujemy w Stanach Zjednoczonych dziś doprowadziły wieki zmian, przemian kulturowych i historycznych. Istnieje wiele starych cmentarzy, na których pogrzeby odbywają się do dnia dzisiejszego. Jeśli zdecydujemy się na spacer po takiej dużej, wielowiekowej nekropolii zyskamy możliwość obejrzenia najróżniejszych rodzajów nagrobków, w przekroju przez liczne epoki. Zobaczymy jak zmieniały się tradycja i kultura ludzi w danym regionie. Dzięki temu lepiej poznamy dzieje i zrozumiemy to co dzieje się wokół nas obecnie.

Najważniejszy jest jednak cel wystawiania nagrobków czyli uwiecznienie w trwałym materiale jakim jest kamień pamięci o osobie, która nas opuściła. W ten sposób jej istnienie zostanie zapisane na kartach historii na wieki nie tylko w pamięci najbliższych osób. Dla niektórych osób, które z różnych powodów straciły kontakt ze swoją rodziną, umieszczone na cmentarzach nagrobki stanowią podstawę do budowania drzewa genealogicznego i poznawania dziejów własnych, swojego pochodzenie i tego kim byli członkowie rodzin, którzy dawno odeszli.