Zwyczaje pogrzebowe na świecie

///Zwyczaje pogrzebowe na świecie

Zwyczaje pogrzebowe na świecie

Wiele osób wychowanych w naszym kraju w mniejszym lub większym stopniu zdaje sobie sprawę jak wygląda lub też powinien wyglądać pogrzeb katolicki. Wynika to naturalnie z wychowania w tej wierze i nauczania religii katolickiej w placówkach szkolnych. To dzięki przekazanym w ten sposób wiadomościom wiemy, że potrzeba pochówku zmarłych osób we wszystkich kulturach wyznających i wierzących w wartości chrześcijańskie wynika przede wszystkim z głębokiego przekonania w ponowne nadejście Jezusa Chrystusa i zmartwychwstanie ciał. Dlatego też zmarłego, który był wyznania katolickiego, prawosławnego lub protestanckiego składamy w trumnie w pozycji leżącej w odpowiednim ubraniu i z rękoma splecionymi na brzuchu. Dosyć często między palce zmarłego jest wkładany obrazek lub różaniec. Ten sposób ułożenia wynika z potrzeb danego kręgu kulturowego nakazującego godny i elegancki pochówek osób, które odeszły z tego świata.

Hinduizm

Jak w każdej innej wierze tak i w tym przypadku istnieje kilka różnych odłamów wyznaniowych. Podstawową regułą każdej z nich jest jednak dążenie do osiągnięcia stanu nirwany będącego idealnym i w pełni doskonałym stanem niebytu pozbawionego cierpień i bólu. Dla wszystkich wyznawców tej religii powszechnym zjawiskiem jest wiara w reinkarnację umożliwiającą przejście duszy zmarłego w ciało innego nowo narodzonego człowieka lub też zwierzęcia. Ciało zmarłego zostaje poddane kremacji.

Judaizm

Jednym z główniejszych założeń tej religii jest to, że ciało osoby, która odeszła już z tego świata, od chwili śmierci do dnia pogrzebu nie może a przynajmniej nie powinno pozostawać samo. W praktyce oznacza to, że cały okres poprzedzający złożenie ciała do grobu musi ktoś przy nim nieustannie czuwać. Ciało w okresie tym zostaje odpowiednio przygotowane i ubrane. Takiego przygotowania nazywanego ablucją w wierze tej dokonuje bractwo pogrzebowe noszące oryginalną nazwę Chewra Kadisza. Ciało powinno zostać złożone do grobu w zwykłej skrzyni drewnianej, której wszystkie połączenia powinny zostać wykonane bez użycia gwoździ. Podczas ceremonii jest odczytywana modlitwa za zmarłych. Ważne jest żeby twarz zmarłego po złożeniu jego ciała do grobu znajdowała się w kierunku wschodnim.

Islam

Jedną z naczelnych zasad rytuału pogrzebowego w przypadku tej wiary jest to, że ciało zmarłego powinno się znaleźć w grobie w ciągu 24 godzin od chwili śmierci. W pochówku zmarłego nie mogą brać udziału kobiety. Złożenie ciała do grobu następuje po ułożeniu go na prawym boku w kierunku zwróconym w stronę Mekki.

Chociaż w wielu wyznaniach pewne obowiązki związane z pochówkiem zmarłego mogą się wydawać nieco dziwne to jednak w każdej religii osobę zmarłą traktuje się z bardzo dużym szacunkiem.

2016-04-30T05:40:32+00:00Kwiecień, 2016|Informacje|0 komentarzy

Zostaw komentarz