Kremacja szczątków staje się w Polsce coraz popularniejszą metodą chowania zmarłych. Aby ją przeprowadzić konieczne jest przedstawienie dwóch dokumentów – odpis aktu zgonu oraz zgoda pisemna osoby zmarłej lub członków rodziny na przeprowadzenie spopielenia zwłok.

Przygotowanie zmarłego do kremacji nie wymaga wielu specjalnych zabiegów. Konieczne jest aby pamiętać iż trumna nie powinna być polakierowana jak również nie powinny znajdować się na niej żadne elementy wykonane z plastiku bądź metalu. W ciele osoby zmarłej też nie powinno być takich przedmiotów, z tego powodu zaleca się usunięcie np. rozrusznika serca.

Możemy zrezygnować z zakupu specjalnego ubioru dla osoby, która od nas odeszła, a jej ciało może zostać owinięte w całun, nie ma również konieczności wykonywania makijażu. Rodzinie umożliwia się umieszczenie w trumnie przedmiotów, które w jakiś sposób były bliskie zmarłemu jednak ze względów bezpieczeństwa jedynie takich wykonanych z materiałów łatwopalnych.

Pierwszego dnia ma miejsce ceremonia pożegnania z rodziną i bliskimi, następnie ciało umieszczane jest w piecu krematoryjnym. Dla bliskich istnieje możliwość przejścia do sali z szybą, z której to mają możliwość obserwowania procesu wprowadzania trumny do pieca. Cały przebieg procesu spopielania będzie jednak widoczny jedynie dla pracownika obsługi. Proces taki zajmuje od 60 do 150 minut. Ciało nie ma bezpośredniego kontaktu z płomieniami, jest poddawane działaniu temperatur rzędu 800-1200 stopni Celsjusza.

Przewiezienie urny z prochami na cmentarz może odbyć się zwykłym samochodem osobowym, jednak wymagane jest należyte poszanowanie doczesnych szczątków. Ceremonia pogrzebowa odbywa się najczęściej na drugi dzień na wybranym cmentarzu. Urnę z prochami można złożyć w klasycznym grobie. Nawet takim, w którym dokonywano wcześniej tradycyjnych pochówków, można umieścić ją w grobie murowanym bądź w specjalnie przygotowanych katakumbach. Coraz liczniej na cmentarzach pojawiają się miejsca, w których można złożyć urny za kamienną tablicą na której umieszczane są dane zmarłego oraz epitafia.